Průzkum: Evangelikálové ukázali nejlepší znalost Bible, Židé o světových náboženstvích

New York . Nový průzkum Pew Research naznačuje, že evangelikálové jsou o Bibli a křesťanství lépe informováni než jiní američtí křesťané, zatímco Židé mají nejlepší znalosti o náboženství obecně.

Průzkum střediska Pew Research Center s názvem „Co Američané vědí o náboženství“ podle The Christian Post kontaktoval téměř 11 000 dospělých občanů s dotazem na znalost o světových náboženstvích, Bible, křesťanství a judaismu.

Agentura položila 32 otázek s více možnostmi výběru. Některé z otázek byly označeny jako snadné – například „Co si připomínáme na Velikonoční neděli?“

Méně než polovina dotázaných odpověděla správně alespoň na 14 z 32 otázek. Průzkum zjistil, že Židé, ateisté, agnostici, evangelikálové, vysokoškolsky vzdělaní lidé mají vyšší úroveň náboženských znalostí.

Při otázkách týkajících se Bible a křesťanství průzkum zjistil, že evangelikálové v průměru odpověděli správně na 9,3 ze 14 otázek, což je vyšší průměr než respondenti seskupení v dalších kategoriích.

V průměru křesťané odpověděli správně na 8,2 ze 14 otázek týkajících se Bible a křesťanství, když protestanti měly 8,1 správných odpovědí, katolíci v průměru 7,9 správných odpovědí.

Židé odpověděli v průměru na 8 ze 14 otázek správně souvisejících s Biblí a křesťanstvím, zatímco ateisté v průměru 8,6 správných odpovědí a agnostici v průměru 8,2 správných odpovědí.

Křesťané v průměru správně odpověděli na 3,9 ze 13 otázek souvisejících s jinými světovými náboženstvími. Židé měli průměr 7,7 správných odpovědí a ateisté 6,1.

Celkově měli Židé nejvyšší průměr s 18,7 správných odpovědí z 32 otázek, zatímco ateisté 17,9 a agnostici 17. Křesťané měli 14,2 správných odpovědí, přičemž evangelikálové opět skončili s nejvyšším průměrem ze všech křesťanů.

„Mezi křesťany je znalost Bible a křesťanství úzce spjata s množstvím úsilí, které respondenti investují do získávání vědomostí o své víře a o svém náboženském pozadím,“ uvádí analýza Pew Research.

Zatímco 79% respondentů správně identifikovalo Mojžíše jako biblickou postavu spojenou s exodem z Egypta, 69% označilo Abrahama za osobu, která byla poslušná k Božímu příkazu obětovat svého syna.

Pouze 51% respondentů správně identifikovalo Ježíše jako biblickou postavu, která měla kázání na hoře, zatímco pouze 28% respondentů identifikovalo Ester jako biblickou postavu spojenou se záchranou Židů před královským nařízením.

Podle průzkumu křesťané, kteří navštěvují bohoslužby alespoň jednou týdně, odpověděli správně na 9,6 ze 14 otázek týkajících se Bible a křesťanství, zatímco křesťané, kteří zřídka nebo nikdy nenavštěvovali bohoslužby, odpověděli správně na 7,2 otázek.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 4. srpna 2019  Foto: Wikipedie – First Baptist Church ve městě Augusta (Georgia)

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář