Průzkum v USA vrhá světlo na exodus z církve

Byly zveřejněny výsledky rozsáhlého průzkumu náboženských zkušeností dospělých Američanů, které jsou pro náboženské a církevní organizace podnětem k zamyšlení.

Zpráva agentury PRRI, v níž bylo v roce 2023 dotazováno 5 600 dospělých, obsahuje jejich odpovědi na otázky týkající se efektivity hlavních náboženských tradic při udržení jejich členů, důvodů, proč lidé opouštějí svou církev, a důvodů, proč ti, kteří zůstávají, navštěvují náboženské obřady.

SOUVISEJÍCÍAmeričtí katolíci jsou podle průzkumu ohledně stále populárního papeže Františka polarizovanější než kdy dříve

Průzkum rovněž kladl otázky týkající se vztahu mezi politickými ideologiemi a vírou respondentů, jakož i úlohy, kterou faktory jako sexuální orientace nebo výchova ovlivňují jejich vztah k církvi.

Portál Christian Today informuje, že zatímco téměř pětina Američanů, kteří vyrostli v církvi, uvedla, že se již necítí být spojena s žádnou náboženskou tradicí (19 %), méně než 5 % těch, kteří vyrostli bez jakéhokoli náboženského zázemí, se v dospělosti připojilo k nějaké náboženské tradici.

Snad ještě znepokojivější bylo, že jen velmi málo respondentů, kteří se ztotožnili s kategorií bez náboženské příslušnosti, hledalo novou víru, kterou by mohli nazývat svou vlastní, přičemž s výrokem „Hledám náboženství, které by bylo pro mě to pravé“ souhlasil méně než jeden z deseti (9 %).

K největšímu úbytku věřících došlo v „mainstreamových“ denominacích, jako je římskokatolická církev a hlavní protestantské církve. Z 18 % bílých Američanů, kteří vyrůstali jako katolíci, se pouze 12 % nadále hlásí ke své víře z dětství. Míra setrvání mezi hispánskými katolíky je však vyšší.

Významným faktorem se zdá být také rostoucí povědomí veřejnosti o skandálech sexuálního zneužívání mezi duchovními – počet respondentů, kteří se o těchto problémech zmiňují, se od roku 2016 zvýšil z necelé pětiny na téměř třetinu. A zatímco rostoucí počet lidí kritizoval svou církev nebo kongregaci za to, že se příliš zaměřuje na politiku (20 %), Američané bez příslušnosti k církvi častěji uváděli jako důvod svého odchodu negativní dopady na své duševní zdraví (32 %).

Navzdory rostoucímu počtu Američanů, kteří se nehlásí k žádnému náboženství, lze ve zprávě najít i pozitiva. Těsná většina Američanů stále tvrdí, že náboženství je pro ně v životě nejdůležitější (15 %) nebo jednou z nejdůležitějších věcí (38 %). Vzhledem k tomu, že toto číslo je však výrazně nižší než v roce 2013 (27 % a 45 %), je zřejmé, že mezi věřícími komunitami není prostor pro sebeuspokojení.

Další shromážděné údaje umožnily nahlédnout do toho, co věřící drží v kostele: respondenti uvedli, že navštěvují pravidelné bohoslužby, aby se cítili blíže Bohu (90 %), že touží prožívat náboženství ve společenství (79 %) a vštěpovat svým dětem pozitivní hodnoty (79 %).

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 18. dubna 2024 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář