Radost v Den Jeruzaléma, kdy v hlavním městě pochodovaly desítky tisic lidí

Izraelci oslavili a oslavují osvobození východní části města v roce 1967 energií a mládím.

Po celém Izraeli ve čtvrtek probíhaly oslavy Dne Jeruzaléma, státního svátku připomínajícího znovusjednocení města v šestidenní válce.

Hlavním rysem oslav je každoroční pochod s vlajkami, při němž ulicemi Jeruzaléma procházejí desetitisíce lidí mávajících izraelskými vlajkami, které symbolizují jednotu města.

Letos se průvod vydal po tradiční trase z centra města a pokračoval ulicemi Krále Jiřího a Agrona, než dorazil k hradbám Starého města. Poté se průvod rozdělí, ženy pokračovaly Jaffskou bránou a muži Damašskou bránou, než se opět setkali u Západní zdi.

Pochod nepokračoval na přilehlý komplex Chrámové hory, nejposvátnějšího místa judaismu, kvůli omezením židovské přítomnosti na tomto místě.

Letošního pochodu se zúčastnily desítky tisíc Izraelců všech věkových kategorií a národností, kteří pochodovali s vlajkami a oblečeni v tradičním modrobílém oděvu a společně zpívali náboženské a vlastenecké písně.

Celý článek je k dispozici na stránce Israel.cz

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář