Rick Warren: Bez lásky nic nemá smysl

Jsi-li následovníkem Krista Ježíše . . . pak vše, na čem záleží, je tvá víra, která tě nabádá k  lásce k jiným. (Ga 5,6 – podle překladu Contemporary English Version užitého autorem)

Zajímalo tě někdy, co má před Bohem význam? V listě Galatským 5,6 (překlad CEV) nám Bible říká: Jsi-li následovníkem Krista Ježíše . . . pak vše, na čem záleží, je tvá víra, která tě nabádá k lásce k jiným. . Tím, na čem v životě záleží, není podle Boha tvůj výkon, dosažené výsledky, sláva ani bohatství. A na čem tedy záleží? Na tom, abys měl víru, která v tobě probudí lásku k jiným. Nemáš-li ji, postrádáš to, co je v životě nejdůležitější.

Podíváme se na nejslavnější biblickou kapitolou o lásce – 1. Korintským 13. Když k tobě někdo mluví a chce, abys mu soustředěně naslouchal a něco si zapamatoval, užívá opakování. V prvních pěti verších tohoto úseku  říká Pavel pěti různými způsoby totéž: Tím nejdůležitějším v životě je láska.:

1. Nežiješ-li životem lásky, nebude mít význam nic, co řekneš.

„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon“ (1. Korintským 13,1).

Velcí řečníci na nás opravdu dělají dojem; líbí se nám, když je někdo výmluvný a charizmatický. Bůh ale říká: „Je mi jedno, jak dobře umíš komunikovat. Žiješ životem lásky?“ Pokud ne, pak všechno, co říkáš, bude k ničemu. Slova bez lásky jsou pouhý rámus.

2. Nežiješ-li životem lásky, nebude mít význam nic, co víš.

„Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání … ale lásku bych neměl, nic nejsem“ (1. Korintským 13,2).

Žijeme ve světě s explozí poznatků, jsme chytřejší než kdy předtím. Máme ale pořád tytéž problémy: zločinnost, zneužívání, předsudky, násilí. Proč? Protože svět nepotřebuje více poznatků; potřebuje více lásky. Můžeš být třeba génius – Bůh ale říká, že nemáš-li v životě lásku, pak všechno, co víš, je bezcenné.

 

 

 

 

3. Nežiješ-li životem lásky, nebude mít význam nic, v co věříš.

Bible říká: „I kdybych měl takový dar víry, že bych mohl promluvit k hoře a uvést ji tím do pohybu, stejně nebudu mít žádnou cenu bez lásky“ (1. Korintským 13,2b – podle překladu TLB užitého autorem). Představa, že následování Krista spočívá prostě jen ve víře v určité pravdy, je mýtus. Nic nemůže být dál od pravdy! Následovat Krista znamená žít životem lásky – a to je víc než víra, že se líbím Bohu.

4. Nežiješ-li životem lásky, nebude mít význam nic, co rozdáš

Další verš říká: „A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje“ (1. Korintským 13,3).

Motivem štědrosti není vždycky láska. Někteří lidé rozdávají prostě proto, aby se jim štědrost vrátila, či kvůli pocitu viny, nebo aby na sobě obdarovaného učinili závislým a mohli jej ovládat, anebo aby si získali prestiž. K štědrosti můžeš mít bezpočet nepravých motivů; Bible však říká, že pokud to nekonáš z lásky, žádný z tvých darů se nepočítá.

5. A konečně – nežiješ-li životem lásky, nebude mít význam nic, čeho dosáhneš.

V 1. Korintským 13,3 Bible také říká: „Ať cokoli říkám, věřím nebo dělám – bez lásky jsem zbankrotoval“ (autorem užitý překlad The Message). Můžeš vyrukovat s neuvěřitelným seznamem osobních úspěchů, dostat svůj snímek na obálku časopisu Fortune, získat Nobelovu cenu, dosáhnout nevím jak ohromných úspěchů, stát se podnikatelem roku, vybudovat společnost disponující miliardou dolarů, můžeš být neuvěřitelně úspěšný ve svém oboru – Bible však říká, že to nemá velkou cenu, pokud ti chybí láska. Bíble – a tedy Bůh – říká, že vztahy jsou důležitější než to, čeho jsi dosáhl.

Život, to nejsou úspěchy, nýbrž vztahy.

Je to tak jednoduché: můžeš mít výmluvnost řečníka, znalosti génia, víru divotvůrce, štědrost filantropa, úspěchy nejslavnější hvězdy – jenže nemáš-li v srdci lásku, tvoje hodnota je nulová a nepočítá se. Jediné, co má význam v Božích očích, je: miluješ ho, a miluješ jiné lidi?

Jednoho dne zemřeš a staneš před Bohem. Až bude hodnotit tvůj život, nepodívá se do tvého bankovního konta, do seznamu tvých úspěchů, ani na tvé akademické tituly. Nebudou ho zajímat žádné tvoje sportovní trofeje, Nenahlédne do tvých podpisů na směnkách ani do životopisu.

Zhodnotí tvůj život na jediném základě: na základě tvých vztahů. Zeptá se: „Jak velice jsi miloval mě a jiné lidi?“ To je takzvané Velké přikázání. Miloval jsi Boha celým srdcem, a miloval jsi bližního jako sebe sama?

Proto nás Pavel učí, že to, na čem záleží nejvíc, je naše víra vyjadřovaná láskou (viz Galatským 5,6).

 

Otázky k zamyšlení:

  • Co tě motivuje k štědrosti?
  • Kdyby tě přítel popisoval, co by asi řekl o tom, jak prokazuješ lásku jiným?
  • Kdybys dnes zemřel a stanul před Bohem, co asi řekne o tom, jak sis počínal ve věci lásky k němu a k jiným lidem?

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář