Rick Warren: Bůh si tvé problémy použije pro dobro

I když vás dočasně obtěžují všechny možné zkoušky … Není to náhoda – děje se to pro osvědčení vaší víry, která je nekonečně drahocennější než zlato“ (1. list Petrův 1,6-7 – podle autorem zvoleného překladu Phillipsova).

 Život není řada nahodilých, bizarních událostí. Není to cosi zcela neplánovitého a bezvýznamného. Bůh ví, co se to tu vlastně děje!

 Bůh tká tapisérii tvého života, a do té patří nitě světlé i tmavé – šťastné i smutné chvíle – aby vzniklo bohatství textury i barev. Nic do života Božího dítěte nevstoupí bez Božího svolení. Vše prošlo Otcovým filtrem. 

Nechci, abys mne pochopil špatně. Neříkám, že všechno, co se ti v životě přihodí, je dokonalá Boží vůle. Tak tomu jistě není. Děje se toho spousta, co se s Boží vůlí neshoduje. Když se vydáš na cestu hříchu, není to Boží vůle. Ani když někdo zhřeší proti tobě, nejedná se o dokonalou vůli Boží. 

Boží vůle je však určitým způsobem shovívavá. Ldyž se nedržím na uzdě a přejídám se, musím nést následky. Když překročím určité hranice a poničím si tělo, musím je nést rovněž. Bůh není původcem zla ani utrpení. Dopouští však takové věci, protože mají jistý účel. Dovoluje, aby k nim docházelo, a pak si jich používá. 

Je totiž odborníkem na těžbu dobra ze zla. Mohl zařídit, aby se Pavel ve Filippech nedostal do vězení, ale dopustil to – a výsledkem bylo, že žalářník uvěřil. Mohl uchránit Ježíše před křížem, ale dopustil, aby se cestou kříže vydal – vlastního Syna nechal trpět a zemřít! A vytěžil z toho Bůh vůbec nějaké dobro? No to bych tedy řekl, že ano! 

Bůh rád přetváří různá ta ukřižování ve vzkříšení. Často si právě těch věcí, u kterých by sis nejvíc přál, aby z tvého života zmizely, Bůh používá, aby z tebe učinil takového věřícího, jakého z tebe chce mít. Chce toho problému využít pro dobro ve tvém životě. Je totiž něco mnohem důležitějšího než tvé trápení:  to, čemu se z toho trápení naučíš. Bůh to má pod kontrolou. 

Tak co, jak můžeme reagovat na bolestné nebo obtížné situace? Apoštol Pavel říká: Nikdy to nevzdávej. Naše těla sice umírají, náš duch se však denně obnovuje. Naše současné trampoty jsou malé a nepotrvají dlouho. Připraví nám však slávu, která je ohromně převáží a potrvá navždy!“ (2. Korintským 4,16-17, podle autorem zvoleného překladu New Living Translation – NLT).

 Otázky k zamyšlení

•   Co bys odpověděl člověku, který se ptá, proč Bůh dopouští, aby se dobrým lidem stávaly zlé věci?

•   Jak podle Tebe Bůh chce, aby ses modlil uprostřed svého trápení?

•   Co to znamená, že podle 2. Korintským 4,16 „vnitřně se den ze dne obnovujeme”?

Překlad: Ivana Kultová Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

 

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář