Rick Warren: Čtyři kroky k účinné modlitbě

Rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi: „Zpronevěříte-li se, já sám vás rozptýlím mezi národy. Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak … je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno“ (Nehemjáš 1:8-9).

Dnes bych ti rád řekl něco o čtyřech způsobech účinné modlitby – podle života Nehemjášova:

1. Opři svou žádost o Boží charakter. Modli se podle toho, jak ti Bůh – jak víš – odpoví: „Očekávám,že mi na tito modlitbu odpovíš, protože jsi, kdo jsi. Jsi věrný Bůh. Jsi veliký Bůh. Jsi živý Bůh. Jsi milující Bůh. Jsi úžasný Bůh. Ty, Bože, dokážeš tento problém vyřešit!“

2. Vyznej hříchy, o kterých víš. Poté, co Nehemjáš opřel svou modlitbu o to, kým je Bůh, vyznal své hříchy. Řekl: „Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili; hřešili jsme i já a dům mého otce. Počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi” (Nehemjáš 1:6-7). To, že šel Izrael do zajetí, nebyla Nehemjášova vina. Ani nebyl tou dobou ještě na světě; narodil se nejspíše v zajetí. Přesto zahrnul do těchto národních hříchů i sebe. Řekl: „Byl jsem součástí toho problému.“

3. Dovolávej se Božích zaslíbení. Nehemjáš se k Hospodinu modlil: „Rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi“ (Nehemjáš 1:8). Umíš si představit, že Bohu řekneš „Rozpomeň se“? Nehemjáš Bohu připomněl jeho slib daný izraelskému národu. Ve skutečnosti se modlil: „Bože, tys nás skrze Mojžíše varoval, že když nebudeme věrní, ztratíme svou izraelskou zemi. Jenže jsi také slíbil, že když se budeme kát, vrátíš nám ji.“

Máme Bohu něco připomínat? To ne. Zapomíná snad, co slíbil? Nezapomíná. Tak proč to děláme? Protože to pomůže, abychom b si na to, co Bůh slíbil, vzpomněli my.

4. Buď v předmětu své prosby konkrétní. Chceš-li dostávat na modlitby konkrétní odpovědi, přicházej s konkrétními prosbami. Modlíš-li se pořád jenom všeobecně, jak poznáš, že Bůh ty modlitby vyslyšel?

Otázky k zamyšlení

  • Oč jsi v poslední době Boha prosil, a nevyslyšel tě?
  • Pomodli se za to znovu, ale dodrž výše uvedený postup. Jak se tvá modlitba změní?
  • Kterých Božích zaslíbení se potřebuješ dovolávat?

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář