Rick Warren: Dobrá zpráva o Vánocích

Je jen jeden Bůh, a Kristus Ježíš je jediný, kdo nás může přivést k Bohu. Ježíš byl skutečný člověk, a vydal sám sebe, aby nás všechny zachránil.“

1. Timoteovi 2:5 (podle autorem zvoleného překladu Contemporary English Version)

Vánoce jsou celé o Dobré zprávě. Není to ale dobrá zpráva o nějakých zvláštních dárečcích. Ani o opulentním jídle, o sváteční muzice nebo parádní iluminaci.

Vánoce jsou Dobrou zprávou o Boží lásce.

Bible říká, že Boží lásku zoufale potřebuje každý člověk. Fakt – bez ní jsi ztracen. Dezorientovaný, bez ochrany – i bez opravdové radosti. Nic, čím bys mohl ovlivnit svět (a to s přesahem do věčnosti) se nerealizuje. A nemáš zajištěnou věčnost v nebi!

Vánoční Dobrá zpráva zní: Bůh poslal Ježíše, aby hledal a zachránil ztracené. Bible říká: „Je jen jeden Bůh, a Kristus Ježíš je jediný, kdo nás může přivést k Bohu. Ježíš byl skutečný člověk, a vydal sám sebe, aby nás všechny zachránil.“ 1. Timoteovi 2:5 (podle autorem zvoleného překladu Contemporary English Version)

Byl jsi vůbec někdy na chvíli v kostele? Pokud ano, jistě jsi mockrát slyšel slovo „spása“. Jenže třeba nevíš, co to znamená. To slovo je jako diamant: můžeš ho okukovat z mnoha různých úhlů a pořád budeš objevovat nové fasety. Spása znamená: 

•   Ježíš tě přišel zachránit.Všechny své problémy nevyřešíš na vlastní pěst. Bez Ježíše se zamotáš do pasti očekávání, jaká na tebe kladou jiní. A do pasti vrstevníků – do potřeby, aby tě přijali. Do pasti všelijakých závislostí… Snažíš se to třeba změnit, ale moc potřebnou k vyvléknutí se z té pasti nemáš. Ježíš ti ji přišel dát!

•   Ježíš tě přišel uzdravit. Všichni lidé prahnou po obnově těch prvků svého života, o které přišli. Bez Krista toužíš po obnově své síly, sebedůvěry, reputace, nevinnosti – a vztahu s Bohem. Ale dát ti to může jenom Ježíš.

•   Ježíš ti přišel navázat zpřetrhané kontakty. Mnoho lidí si myslí, že kdyby se vrátili k Bohu, tak jim vynadá. Bůh ale není takový blázen, aby se užíral vztekem proti tobě. Je blázen do tebe! Jinými slovy, jeho láska k tobě přesahuje všechny meze. O těch prvních Vánocích přišel na zem proto, aby tě smířil s Bohem. Aby do tvého vztahu k Bohu opět vnesl soulad. 

Když se o těchhle Vánocích budeš rozhlížet kolem sebe, objevíš, že ta doba Vánoc je plná dobrých věcí. Ale zapiš si za uši, že to vůbec nejlepší je Dobrá zpráva o Boží lásce. Ježíšovým prostřednictvím můžeš zakusit záchranu, obnovu i znovu navázané spojení s Bohem.

A jak to udělat, abys té záchrany, obnovy a opětného navázání vztahů s Bohem dosáhl? Není třeba, aby sis tu Boží lásku nějak zasloužil, ani si nemusíš sám dláždit cestu do nebe!

Bible říká: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Otázky k zamyšlení

•   Která z těch faset spásy – záchrana, uzdravení a opětovné navázání vztahů – byla a je ve tvém vztahu s Bohem nejdůležitější? Proč?

•   V jakém smyslu je pro tebe Ježíš o těchto Vánocích „dobrou zprávou“? Jakými způsoby můžeš o této Dobré zprávě povědět jiným?

Co můžeš udělat, abys letošní Ježíšovy narozeniny oslavil lépe?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová. Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2020 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Tags: ,,,

2 Komentáře

  1. Vězela jsem ve spiritismu takže první byla záchrana.
    Vzápětí jsem byla uzdravena po úrazu.
    Teprve pak jsem byla schpna vnímat že nejvíc je láska a bezpodmínčné přijetí.
    Po 30 letech je pro mně Ježíš slovy Komenského,,ráj srdce v labyrintu světa.Hlubina bezpečnosti.“

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář