Procházej: Ježíš Kristus

Lukáš 22:35-38 ... Řekl jim: „Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?“ Oni mu odpověděli:…

2. Janův 1:1-6 ... Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji – a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu.…

„Proč Ježíš neměl žádné učednice?" Moje devítiletá dcera Eliza klade vždycky ty nejtěžší otázky. Poměrně často začíná má odpověď slovy: „Nejsem si…