Rick Warren: I tvé slabosti slouží Bohu k slávě

 

Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: ‚Proč jsi mě udělal takto?‘(Římanům 9,:20).

Duchovní dary, srdce, schopnostiosobnost, zkušenosti — těchto pět věcí tě činí tebou. Nazývám je tvou PODOBOU.

Přijmout svou PODOBU — jedinečný způsob, jímž tě Bůh stvořil a který mu přináší slávu – znamená uvěřit, že Bůh tomu rozumí nejlépe, Všechno je to nakonec o jediném – o důvěře. Myslíš, že když tě Bůh tvořil, udělal v něčem chybu? Nebo mu doopravdy důvěřuješ, protože víš, že má s tvým životem svůj plán? Věříš tomu?

Mnozí si stýskáme: „Bože, mně se na mně ledacos nelíbí. Radši bych měl jinačí vlasy nebo jinou barvu kůže. Rád bych byl vyšší – nebo naopak menší. Hubenější. Nadanější. ‚Támhleto‘ kdybych tak uměl… Jó, kdybych tak měla její inteligenci.“ A mohli bychom pokračovat do nekonečna. Jenže – víš, co vlastně Bohu říkáš, když takhle uvažuješ? „Prošvihls to! Každý jiný je oukej – no ale když jsi dělal mě, tak jsi to zvrzal.“

 

 

Odmítáš-li sebe, odmítáš v podstatě Boha, neboť tvým Tvůrcem je on. Nepřijímáš-li sám sebe, je to vzpoura vůči Bohu. Říkáš tím: „Bože, já tomu rozumím lépe než ty. Měls mne udělat jinak, s jiným vybavením, pokud jde o silné a slabé stránky.“

Bůh ale říká: „Ne, já jsem tě stvořil přesně takového, jaký jsi, protože chci, abys to byl právě ty – s těmi tvými silnými a také slabými stránkami. To všechno mi může přinést slávu — jen když začneš dělat právě to, k čemu jsem tě stvořil, místo aby ses snažil být někým jiným.“

Zavrhovat sám sebe je doopravdy značná nafoukanost. V Listě Římanům 9,20 Bible říká: „Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: ‚Proč jsi mě udělal takto?‘

Vždycky, když pochybujeme o Boží lásce a moudrosti, dostáváme se do problémů; ty koření ve tvé nedůvěře Bohu – nevěříš, že tě má doopravdy rád. Že má pro tebe na srdci skutečně to, co je v tvém nejlepším zájmu. Chceš, aby tě byl udělal trošku jiného. A kam to vede? Duch hořkosti v tobě vyvolává frustraci a vytrvale ti brání stát se tou osobností, kterou tě Bůh touží mít.

Není ale nutno, abys žil takhle – existuje naděje! Jób 10,10 říká: „Řídil jsi mé početí a zformoval jsi mne v lůně(autor cituje verzi Nový živý překlad – NLT). Bůh si tě přál, a má tě rád. Uvěř tomu – a pak se na to spolehni!

Otázky k zamyšlení

  • Když uvěříš, že tě Bůh má doopravdy rád – jak to může změnit tvůj pohled na sebe samotného?
  • Cos u sebe vždycky toužil změnit? Co myslíš, jakým způsobem si mohl Bůh naplánovat využití právě téhle tvé vlastnosti pro svou slávu?
  • Jak Bůh použil a nadále používá tvých slabostí, aby mu přinášely slávu?

 

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář