Rick Warren / Pět způsobů, jak relaxovat v Boží milosti a lásce

Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost (Židům 12,15a).

Jak se naučíš „R.E.L.A.X.O.V.A.T“ v osvobozující Boží milosti?

Uvědom si, že nikdo není dokonalý

Žalm 119,96 říká: „Nic není dokonalé krom Tvých slov“ (podle parafrázovaného překladu The Living Bible citovaného autorem ). Dokonalé není ani to, co ti namlouvá společnost, ani tvrzení veřejného mínění, ani to, čemu ses naučil během svého zrání. Boží slovo však dokonalé je. Postavíš-li svůj život na Bibli, budeš mít dokonalý základ

S radostí si užívej Boží lásky, která se ti nabízí beze všech podmínek

Bible říká: „Pohleďte, jak velice nás nebeský Otec miluje – vždyť nám dovoluje nazývat se Božími dětmi – no jen si pomyslete– a my jimi doopravdy jsme!“ (1. Janův 3,1 podleTLB). Staneš-li se Kristovým následovníkem, nejsi už pouhým Božím služebníkem. Jsi dítětem Krále. Služebníci jsou přijímáni na základě toho, co konají; děti na základě toho, čím jsou. Taková služka vstává ráno s úzkostí: bude paní s mou prací spokojena?kdežto dcerka spočívá v bezpečné lásce své rodiny. Podobně služebník je přijímán na základě své řemeslné zručnosti, ale syn proto, že do rodiny patří příbuzenským vztahem.

Nech Boha, jen ať sám vezme vše do rukou

Jak se v životě vypořádaváš s nezvládnutelnými věcmi? „Všechnu ‚svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží“ (1. Petrův 5,7). Když hodíš udici do vody, nastává okamžik, kdy musíš přestat s vlastní aktivitou a jsi nucen nechat věcem volný průběh; nezbývá ti než skoncovat s vlastní perfekcionistickou snahou dovést věci k dokonalosti – musíš je pustit z rukou a dovolit Bohu, aby konal svou práci.

Jednej ve víře, ne v obavách

Především se rozpomeň, jak ses dostal do Boží rodiny. V Listě Efezským 2,8 se praví:Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“ Neexistuje jiný způsob, jak se dostat do nebe, než skrze milost. Nikdy nebudeš dost dobrý na to, aby ses tam dostal, ani si cestu do nebe nemůžeš zakoupit. Je to dar, který ti Bůh dává z vlastního svobodného rozhodnutí.

Vyměň svůj perfekcionismus za Boží pokoj.

Perfekcionismus je ničitelem pokoje. U Matouše 11,28-29 Ježíš říká: „Jsi unaven? Vyčerpán? Vyhořel jsi, protože jsi stavěl na náboženství? Pojď ke mně. Pojď, utečeme spolu a já dám tvůj život zas do pořádku. Ukáži ti, co je to opravdický odpočinek … Nauč se žít v ležérním rytmu milosti“ (podle parafrázovaného překladu The Message). To je teda něco!

Pádú si v životě užiješ požehnaně. Ale pokud jsi přijal Boží milost, nemusíš si s tím dělat starosti. Dělat by sis je vlastně měl jen s jediným selháním: „Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost“ (Židům 12,15a). Přijmi ji ještě dnes, a pak – relaxuj!

Otázky k zamyšlení

  • Napíšeš-li si důkladně za uši, že nikdo není dokonalý – jak ti to pomůže z trablů, záští nebo pocitu viny?
  • Jaké jiné prvky Boží lásky ti mohou pomoci k relaxaci?
  • Jak můžeš dnes reagovat na Boží nabídku milosti?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2021 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář