Rick Warren: Stůj pevně na Boží marnotratné lásce

 

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy(1. list Janův 4:9–10).

 

Všechno v životě se mění – vztahy, zaměstnání, sláva. V jedné minutě se cítíš jako hrdina, v další jako nula. Jedna věc ve vesmíru se však nezmění nikdy: Boží láska.

Vědět, že ať dojde k čemukoli – i když selžeš, neobstojíš či zhřešíš – Bůh tě stále miluje, znamená mít skálopevný základ pro svůj život.

Všimni si slůvka „tak“ před slovem miloval“ v nejslavnějším verši Bible, Jan 3,16: „Bůh tak miloval svět… “.

Bůh tě miluje marnotratnou, velkolepou láskou, která nemůže být nikdy odňata – láskou, která přesahuje naše chápání. Miluje tě ve tvých dobrých dnech i v těch zlých. Za deště i za slunečního jasu.

Bůh praví, že nechce, abys tuto velkolepou lásku poznával jen intelektem, nýbrž i citem. Láska je Boží přirozeností. Vesmír a všechno v něm stvořil z jediného důvodu: aby to mohl milovat. A tebe stvořil proto, aby mohl milovat tebe.

V Ježíši nám vlastně Bůh ukazuje, jak vypadá skutečná láska – ta jeho. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy(1. list Janův 4:9–10).

Mnozí lidé tvrdí, že tě milují. Ale Bůh ti to, jak tě miluje ukázal. Miloval tě až k bolesti: obětoval svého Syna. Když za tebe zemřel, řekl tím, že tě miluje tak velice, že by raději zemřel, než žil bez tebe.

A Bible říká, že právě takto vypadá skutečná láska – taková, na níž můžeš vybudovat svůj život. Pravá láska se neleká obětí a vytrvá až do konce. Pravá láska obětuje všechno.

S takovým druhem lásky se setkáš jedině u Boha – který čeká s otevřenou náručí, aby ti ji mohl ukázat.

 

Otázky k zamyšlení

  • Jaký pocit máš při četbě věty „Bůh tě miluje marnotratnou, velkolepou láskou, která nemůže být nikdy odňata“?
  • Kdy nejspíše pochybuješ o Boží lásce?
  • Co ti Boží sebeobětující láska, kterou dokázal na Ježíši, vypovídá o tom, jak bys měl milovat své bližní?

 

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube   Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Kategorie: Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář