Rick Warren / Stůj pevně na Boží marnotratné lásce

 V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy(1. list Janův 4:9–10).

Všechno v životě se mění – vztahy, zaměstnání, sláva. V jedné minutě se cítíš jako hrdina, v další jako nula. Jedna věc ve vesmíru se však nezmění nikdy: Boží láska.

Vědět, že ať dojde k čemukoli – i když selžeš, neobstojíš či zhřešíš – Bůh tě stále miluje, znamená mít skálopevný základ pro svůj život.

Všimni si slůvka „tak“ před slovem miloval“ v nejslavnějším verši Bible, Jan 3,16: „Bůh tak miloval svět… “.

Bůh tě miluje marnotratnou, velkolepou láskou, která nemůže být nikdy odňata – láskou, která přesahuje naše chápání. Miluje tě ve tvých dobrých dnech i v těch zlých. Za deště i za slunečního jasu.

Bůh praví, že nechce, abys tuto velkolepou lásku poznával jen intelektem, nýbrž i citem. Láska je Boží přirozeností. Vesmír a všechno v něm stvořil z jediného důvodu: aby to mohl milovat. A tebe stvořil proto, aby mohl milovat tebe.

V Ježíši nám vlastně Bůh ukazuje, jak vypadá skutečná láska – ta jeho. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy(1. list Janův 4:9–10).

Mnozí lidé tvrdí, že tě milují. Ale Bůh ti to, jak tě miluje ukázal. Miloval tě až k bolesti: obětoval svého Syna. Když za tebe zemřel, řekl tím, že tě miluje tak velice, že by raději zemřel, než žil bez tebe.

A Bible říká, že právě takto vypadá skutečná láska – taková, na níž můžeš vybudovat svůj život. Pravá láska se neleká obětí a vytrvá až do konce. Pravá láska obětuje všechno.

S takovým druhem lásky se setkáš jedině u Boha – který čeká s otevřenou náručí, aby ti ji mohl ukázat.

Otázky k zamyšlení

  • Jaký pocit máš při četbě věty „Bůh tě miluje marnotratnou, velkolepou láskou, která nemůže být nikdy odňata“?
  • Kdy nejspíše pochybuješ o Boží lásce?
  • Co ti Boží sebeobětující láska, kterou dokázal na Ježíši, vypovídá o tom, jak bys měl milovat své bližní?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube   Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář