Rick Warren / Zlost ubližuje víc tobě než komukoli jinému

Uzlobit se k smrti by bylo bláznivé a nesmyslné.“

Jób 5:2 (podle autorem zvoleného překladu Good News Translation)

Setrváváš-li v zlosti, vždycky to ublíží víc tobě mež komukoli jinému. Zlost je sebezničující a kontraproduktivní. .

A je doopravdy nesmyslná.

Pokud měl vůbec kdy někdo důvod se zlobit, byl to Jób. Byl to zbožný muž, který měl vše, co si přál – zdraví, dobrou pověst a velkou rodinu. Jednoho dne to vše ztratil. Nepřátelští cizinci mu pobili dobytek. Všechny jeho děti zahynuly v hrozné vichřici. Postihla jej strašná nemoc. Přišel doslova o vše, krom manželky, ta mu však v jeho nejtemnější chvíli řekla: „Proč neprokleješ Boha a nezemřeš?“ (Jób 2:9, Good News Translation).

Pak k němu přišla skupina přátel a řekli mu: „Jóbe, to je všechno tvoje chyba.“

 (Jób 2:9, Good News Translation).

Pak k němu přišla skupina přátel a řekli mu: „Jóbe, to je všechno tvoje chyba.“

Jeden z jeho přátel mu však mezi hromadou špatných rad sdělil něco moudrého. Naléhavě trval na tom, že utápět se v zlosti je špatný nápad. Řekl Jóbovi: „Uzlobit se k smrti by bylo bláznivé a nesmyslné“ (Jób 5:2, podle autorem zvoleného překladu Good News Translation).

Jóbův přítel byl moudrý muž. Věděl, že i když Jóba právě tak hrozně bolí srdce, vztek mu nepomůže. Vlastně by všechno jenom zhoršil. 

Projdeš-li si zpětně své životní zkušenosti, asi mu dáš zapravdu. Když tě ovládla zlost, udělal jsi pravděpodobně věci, kterých lituješ. Třeba sis řekl něco jako „já si na něho dojdu!“ A pak jsi to doopravdy udělal, a bylo to směšné. 

Když povolíš uzdu vzteku, dopadne to tak, že začneš ničit sám sebe. Ublížíš více sám sobě než těm, vůči kterým máš averzi. Zlost tě zažene do deprese. A to, oč ti jde, nikdy nezískáš. 

K čemu by ti tedy bylo se třeba ještě jen minutu na někoho zlobit? Ještě dnes dej vzteku vale. Raději odpusť, a pak si užívej svobodu, kterou ti to přinese.

Otázky a pokyny k zamyšlení

•   Jakými způsoby dokáže zlost ubližovat? Připomeň si nějaké případy z vlastního života, nebo ze života někoho, na kom ti záleží. 

•   Jak změnilo tvůj život k lepšímu, když jsi nějaké zranění radějipřešel, než abys rajtoval na svém vzteku?

•   Které zranění z minulosti potřebuješ odpustit, aby ses zbavil přetrvávající zlosti?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová. Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2020 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář