Rick Warren: Boží přítomnost – tvá kotva v každé bouři

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty (Žalm 23,4).

Nikdo nemá život bez zádrhelů. Všichni se občas ocitneme v bouři.

Skutečným jádrem problému je, jak zareagujeme. Co se bude dít dál? Zdrtí tě ty nezdary? Přestaneš se o cokoli pokoušet a vzdáš to?

Nedáme-li si pozor, dovedou nás ty problémy k neblahým rozhodnutím:

•   Odchýlíme se od cíle. V nitru slyšíme hlásek: „K čemu to zkoušet dál?“ A přestaneme usilovat o to, k čemu nás Bůh jasně povolal.

•   Vzdáme se svých hodnot. Někdy – po těžkém utrpení – měníme své priority a opouštíme to, co pro nás kdysi mělo velikou cenu.

•   Zoufáme si při pomyšlení na budoucnost. Malujeme si, že jsme odsouzeni ke zkáze: „Je s námi konec. Všechno je v háji.“

Ve své více než čtyřicetileté službě pastora jsem se u mnoha lidí setkal s těmito třemi reakcemi. Zjistil jsem, že opravdovou zkouškou víry není to, jak vysoko skáčeš při chválení Boha, nýbrž jak přímo dokážeš jít roklí šeré smrti.

Bez správné kotvy tebou bude bouře vždycky zmítat sem a tam bez cíle. A jen správná kotva ti doopravdy pomůže.

Jak to vyjadřuje jedno z nejslavnějších míst v Bibli? „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty” (Žalm 23,4).

Boží přítomnost je tou největší kotvou v každé situaci.

Prožíváš beznaděj? Připomeň si, že Bůh tě neopustil. Kéž je ti skálopevnou kotvou! Ať je tvá rokle sebetemnější, nejsi nikdy Bohu blíž než právě v takovém okamžiku.

Když tohle říkám lidem ve chvíli, kdy procházejí potížemi, často mi odpovídají: „No, já jeho přítomnost necítím.“

S tvými pocity to ale opravdu nemá nic společného. Podle Bible Bůh v tom tvém nejtemnějším údolí JE! Taková je realita – ať v ni věříš nebo ne..

Bible nám říká: „Jsem naprosto přesvědčen, že nic – nic živého či mrtvého, andělského nebo démonického, dnešek ani zítřek, ať je to vysoko či nízko, myslitelné nebo ne myslitelné – absolutně nic nemůže vstoupit mezi nás a Boží lásku, a to kvůli tomu, jak nás objímá láska našeho Pána Ježíše“ (Římanům 8,38-39, podle autorem zvoleného překladu The Message – TM).

Ať procházíš čímkoli, právě tam je s tebou Bůh a jeho láska.

Tato pravda ti poskytne stabilitu v každé bouři.

 Otázky k zamyšlení

  •  Při jakých zádrhelích v tvém životě se stalo či stává, že pochybuješ o Boží přítomnosti?
  • Právě jsi četl o třech zblouděních, do nichž nás takové nepříjemnosti mohou zavést; co jsi v podobné situaci prožil? Co s tebou taková ztráta udělala?
  • Jak ti uprostřed zádrhelů pomáhá Boží přítomnost těmi těžkými chvílemi projít?

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář