Rick Warren: Nenech si zničit vztahy pomluvami

„Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to“ (Přísloví 11:13).

Máme sklon počítat pomluvu k „malým“ hříchům. Když ale Bůh mluví o pomlouvání, řadí je do seznamu k takovým věcem, jako je sexuální nemravnost a vražda. Proč? Protože nesmírně ničí vztahy. Pomluva dokáže rozervat přátelství, rodiny i sbory.

Pomluvou se rozumí řeči o situaci člověka, který není součástí problému ani součástí jeho řešení. Jen si poctivě přiznejme, co při pomlouvání provádíme: pěstujeme v sobě na účet někoho jiného pocit trochu větší důležitosti. Mluvíme o jeho bolestech a problémech, abychom si vůči němu připadali mravně nadřazenější. Právě to je na pomluvách nebezpečné a zraňující.

Jeden starozákonní příběh vypráví o rodině, která měla problémy s pomluvami. Mojžíš měl sestru Mirjam, která se jednou pustila do pomlouvání Mojžíše mezi ostatními lidmi. Bůh si Mojžíše i Mirjam zavolal a trochu se rozhovořil. Při rozhovoru s Mirjam jí řekl, co zlého provádí – a hned na místě na ni seslal malomocenství. Třeba si řekneš: „To zní hrozně, ale člověku, který mne pomluvil, bych něco takového přál. Třeba ne zrovna lepru – ale takovou nějakou pořádnou střevní chřipku. Jen ať pozná, jak to dokáže bolet.“

A víš, co udělal Bůh potom? Vyzval Mojžíše, ať se za Mirjam modlí, aby se uzdravila. Měl se modlit právě za člověka, který o něm šířil klepy.

Možná zrovna tebe hluboce zranily nějaké pomluvy. Řeči, které kolovaly po kanceláři. Nebo je roznesla kamarádka, či někdo z rodiny: býval mezi vámi důvěrný vztah, a ten člověk ho porušil. A víš,co ti k tomu říká Bůh? „Tak se za toho svého pomlouvače modli. Zbavíš se tak zranění, které tě v životě potkalo.“

Nebo je pomlouvání tvůj vlastní problém? Ten příběh je ve Starém zákoně proto, aby nám připomínal, jak závažná věc jsou pomluvy a jak dokáží ublížit – ať už jsi tím, koho pomlouvají, nebo tím, kdo pomlouvá sám.

Budeš-li ctít důvěrné vztahy, budeš moci s jinými komunikovat produktivně, zdravě a bez falše.

Přísloví 11:13 říká: „Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.“

Jsi člověk, který dokáže zachovat tajemství druhých, aby ti mohli důvěřovat?

Otázky k zamyšlení

•   Zamysli se nad někým, kdo tě pomlouvá. Co myslíš, jak by ses podle Boží vůle měl za tu osobu konkrétně modlit?

•   Co běžně děláš, když se lidé okolo tebe pustí do pomluv? Do jaké míry se tvé jednání shoduje s reakcí, jakou by od tebe asi čekal Bůh?

•   Jsi-li důvěryhodný, pomáhá ti to prohlubovat vztahy. Proč asi?

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář