Ruská agrese ohrozí životy milionů nejzranitelnějších v Africe 

Zatímco na Ukrajině zuří válka, její dopady na potravinovou bezpečnost pociťuje africký kontinent, kde miliony lidí čelí mimořádným událostem v oblasti změny klimatu, konfliktům a pandemii COVID-19.

Po měsíci konfliktu církevní představitelé Afriky a organizace upozorňují na vážnou humanitární krizi, protože rostou ceny zboží a začíná se objevovat nedostatek základních potravin.

„Válka již způsobila mnoho nejistoty. Není to jen v potravinářství, ale v mnoha dalších odvětvích. V Africe to postihuje každého, ale především ty nejzranitelnější. Hrozí, že tato krize uvrhne mnoho lidí do chudoby,“ řekl podle Světové rady církví reverend Nicta Lubaale, generální tajemník Organizace afrických církví.

SOUVISEJÍCÍUkrajinský farář v Pardubicích organizuje pomoc válečným uprchlíkům

Velká část potravinových potřeb Afriky je pokryta dovozem, ale s ozbrojeným konfliktem to znamená, že podíl získaný z této části Evropy se nedostane do afrických přístavů.

Zvláštní pozornost je věnována pšenici, kterou Ukrajina a Rusko ve velkém vyvážejí do Afriky. Ukrajina – například – vyváží čtyřicet procent své pšenice a kukuřice na Blízký východ a do Afriky. Rusko je největším světovým výrobcem hnojiv.

Minulý měsíc Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj OSN v analýze dopadu ukrajinské války varoval, že jakýkoli další nedostatek potravin nebo zdražování by způsobilo ještě větší chudobu v Africe.

„Již jsme svědky nárůstu cen, a to by mohlo způsobit eskalaci hladu a chudoby s hroznými důsledky pro globální bezpečnost,“ řekl Gibert F. Houngbo, prezident Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj.

Lubaale zároveň vysvětlil, že mnoho lidí na východě Afriky žije z nakupování potravin, ale nedostatek peněz na nákup potravin vedl ke snížení kvality. Podle duchovního se zdejší lidé dostávají z COVID-19 a podniky a rodinné firmy se začínají zotavovat, nicméně jejich podpůrné mechanismy byly pandemií silně vyčerpány.

„Neměli bychom přestat apelovat. Stále voláme všechny zúčastněné…dejte šanci míru. Je tu nějaký záblesk naděje a na tom musíme stavět,“ dodal.

Podle reverenda Johnese Ole Miliyio, biskupa Keňské evangelické luteránské církve, bude nárůst ceny potravinářských komodit a pohonných hmot velkým problémem pro Keňu, kde některé regiony zažívají dlouhotrvající sucha.

„Potřebujeme Boží zásah, abychom promluvili k srdcím Rusů, aby zastavili tuto válku, aby lidé mohli najít úlevu od všech těchto věcí,“ řekl Ole Miliyio.

Portál Světové rady církví uvádí, že na začátku konfliktu Celoafrická konference církví odsoudila „nevyprovokovanou a neoprávněnou invazi“.

„Modlíme se, aby Bůh vedl světové vůdce, kteří projevili bezprecedentní solidaritu, aby tuto bídu ukončili,“ řekl reverend Dr. Fidon Mwombeki, generální tajemník Celoafrické konference církví.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 3. dubna 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář