Ruští evangelikálové a američtí republikáni podpořili finskou političku

Sedm křesťanských denominací z Ruska vyjádřilo svou podporu bývalé ministryni finské vlády a současné aktivní političce Päivi Räsänenové, která má být v lednu souzena za své vyjádření k tématu homosexuality.

Členka Křesťanskodemokratické strany je obviněna z vyjadřování svých názorů, které by mohly vést k „etnické agitaci“ proti homosexuálům, jak je popsáno v § 10 finského trestního zákoníku.

SOUVISEJÍCÍAmeričtí právníci vyjádřili svou podporu finské političce Päivi Räsänenové

Portál Evangelical Focus již dříve informoval o úsilí finského generálního prokurátora prošetřit myšlenky matky pěti dětí a vystudované lékařky v brožuře o manželství a sexualitě vydané v roce 2004, ale také za příspěvky sdílené na sociální síti při příležitosti helsinského Pochodu Pride v roce 2019 a za komentáře v rozhlasové talk show na téma „Co by si Ježíš myslel o homosexuálech?“

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Před soud se postaví také luteránský biskup a ředitel luteránského nakladatelství Juhana Pohjola, které brožuru vydalo. O jejím případu byl natočen dokumentární film a případ vyvolal vášnivou debatu o náboženské svobodě a právech LGBT lidí ve Finsku.

Räsänenové nyní podle Evangelical Focus vyjadřují svou podporu také ruští baptisté, letniční či pravoslavní křesťané. Již dříve se za svobodu projevu a na podporu finské političky postavila Evropská evangelikální aliance.

Platforma tvořená 7 křesťanskými církevními skupinami v Rusku uvedla, že je „znepokojena“ situací finské poslankyně. Tito křesťanští vůdci si stěžují, že Päivi Räsänenová „veřejně deklarovala svou loajalitu k tradičním křesťanským zásadám a v důsledku toho jí hrozí stíhání a uvěznění“.

Prohlášení zveřejněné 11. listopadu a podepsané mimo jiné Ruskou pravoslavnou církví, Evangelickou luteránskou církví Ruska, Ruským svazem evangelikálních křesťanských baptistů a Ruským sdružením křesťanů evangelikální víry (letniční) vyjadřuje překvapení nad skutečnost, že citování Bible je finskými úřady vnímáno jako „porušení principu rovnosti a důstojnosti homosexuálů“.

„Podporujeme ty křesťany, kteří jsou navzdory rostoucímu vlivu liberalismu věrní tradičním zásadám své víry a kteří neodmítají obhájit biblické morální hodnoty.“

Členové Kongresu USA „ostře odsuzují“ finskou vládu

Podle Evangelical Focus pouze o den dříve, 10. listopadu, zaslala skupina 6 republikánských členů Kongresu Spojených států dopis Americké komisi pro mezinárodní náboženskou svobodu (USCIRF), ve kterém kritizují finskou vládu za „stíhání známých křesťanů za veřejnou podporu tradičních křesťanských doktrín“.

 „Trestní stíhání biskupa finské evangelické luteránské misijní diecéze (ELMDF), reverenda Dr. Juhana Pohjola a členky parlamentu Dr. Päivi Räsänenové, jsou konkrétními příklady porušování svobody vyznání ze strany finské vlády“.

Začátkem tohoto roku kritizovala stíhání Päivi Räsänenové také skupina právních expertů z univerzit Harvard, Princeton a Yale. Okresní soud v Helsinkách stanovil začátek pojednávání na 24. ledna 2022.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 30. listopadu 2021 Foto: Facebook – Päivi Räsänenová

Tags: ,,,,,,,,,,,

2 Komentáře

 1. Päivi Räsänenová zpochybnila však sponzorství luteránské církve na akci Pride v roce 2019. 17. června 2019 se na sociální sítí Twitter zeptala, jak je sponzorství slučitelné s Biblí, odkazujíc na fotografii biblické pasáže, Římanům 1, 24-27:

  „Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.“

  Zdá se být jasné, na čí straně je pravda, vždyť Päivi Räsänenová se zaštiťuje slovy apoštola Pavla. Tak jednoduché to zas není. Nelze nic dokazovat citátem vytrženým z Písma. Jakákoliv interpretace Písma musí být v souladu s celým Písmem. Vzpomeňme na evangelijní příběh o Ježíši a cizoložnici. Farizeové a zákoníci přivlekli k Ježíši cizoložnici, aby ho veřejně demaskovali jako bludaře, který učí lid, aby se neřídil Mojžíšovým zákonem, tedy písmem – když odmítne kamenování cizoložnice, je to bludař. Ježíš geniálním způsobem ukáže, že Zákon neobsahuje toliko kamenování cizoložnic, ale také pobídku k lásce a odpuštění.

  Stejnou optikou bychom se měli dívat na homosexuály. Nelze říci, že výraz homosexuál je synonymum pro zvrhlíka.

  Větším nebezpečím než homosexualita je možná náboženský fundamentalismus ruské pravoslavné církve, která se v této kauze také angažovala. Tato církev propaguje ideologii „spojení trůnu a oltáře“, tedy účast na politice a moci státních orgánů. Tato ideologie z historického hlediska napáchala obrovské škody. Ruská prvoslavná církev má rovněž účast v Putinově politice nacionalismu. Nacionalismus je v naprostém rozporu s křesťanským učením – před Bohem není mezi lidmi rozdílu.

  Odpověď
  • J 5:14: Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: „Hle, jsi uzdraven. Už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího.“

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář