Saša Flek: Koření světa

Kázání v parku pokračovalo druhou lekcí. Ježíš svým učedníkům řekl:

„Vy jste koření světa. Kdyby koření vyčpělo a ztratilo svou chuť, proč má zabírat místo v kuchyni? Takové koření je nanic. Kuchař ho vyhodí a půjde koupit jiné, chutnější.

Vy jste lék planety. Lék na smrtelnou nemoc nesmí zůstat v tajnosti. Když vědci objeví vakcínu proti zákeřné nemoci, nenechají si to pro sebe, ale publikují svou studii, aby byla k užitku všem, kdo s tou nemocí bojují. Tak i vy buďte užiteční pro všechny. Když lidé uvidí, že nemáte jen krásné řeči, ale umíte se o dobro také zasadit, přidají se k vám a poznají vašeho Otce v nebesích.

Saša Flek
Saša Flek

Nemyslete si, že jsem přišel bojovat proti jiným náboženstvím. Nepřišel jsem je přemoci, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine lidské očekávání spásy. Všechno, co o mně řekli všichni proroci a mudrci, se naplní.

Ti, kdo chtějí šířit křesťanství, ale zapomněli na můj příklad a učení, potřebují teprve sami poznat, co znamená vláda nebe na zemi.

Ti, kdo ale chtějí žít podle mého příkladu a učení – nejen v teorii, ale i v praxi – to jsou velvyslanci nebe na zemi. Říkám vám: potřebujete žít nesrovnatelně líp než všichni teologové a faráři! Myslím to vážně: nebe na zemi!“

 

 

Parafráze biblického textu: Matouš 5:13-20 BHČ (Bible hezky česky)
Autor: Saša Flek
Foto: Pixabay a Tysil Lori

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář