Saša Flek: Začít znovu

 

Mezi faráři byl člověk jménem Novotný, doktor teologie. Ježíšovy činy a jeho učení mu už dlouho nedávaly spát. Jednou v noci se tedy odhodlal Ježíše tajně navštívit. Ani Ježíš tu noc nespal. Pozval ho dál, sedli si u kafe v kuchyni a dr. Novotný spustil: „Kolego, je nám jasné, že jsi kazatel, jaký se rodí jednou za sto let. Nikdo z nás, s veškerým naším vzděláním, postavením a prostředky, nedokáže to, co ty. Kamkoli přijdeš, jako by přišel Bůh…“

„Něco ti řeknu,“ přerušil ho Ježíš. „Jediná možnost, jak přijít k Bohu, je začít znovu.“

„Cože? Jak může člověk začít znovu, když už má tolik za sebou?“ opáčil dr. Novotný. „Mám se snad vrátit na fakultu a studovat znovu od prváku?“

Saša Flek
Saša Flek

„Nedělám si legraci,“ Ježíš na to. „Kdo se narodí mámě a tátovi, patří do jejich rodiny. Kdo se nenarodí v duchovním smyslu, nemůže patřit Bohu. Lidé mají děti tělesně; Bůh je má duchovně. Co je na tom divného? Proto jsem ti řekl: Musíte začít znovu. Jako když otevřeš okno a vydýchanou ložnici naplní čerstvý ranní vzduch. Nevidíš ho, nevíš, odkud se bere a kam směřuje, ale cítíš tu životodárnou změnu. Tak je to s každým, kdo se nadechne Ducha a začne znovu.“

„Nechápu, o čem mluvíš,“ vzdychl farář Novotný.

„Jak to, že to nechápeš? Vždyť jsi doktor teologie!“ žasl Ježíš. „Poslouchej, já a moji přátelé mluvíme o tom, co prožíváme ve vztahu s Bohem – pro vás to ale není dost důvěryhodné. Když nevěříte mému svědectví o tom, co se děje teď a tady, jak mi uvěříte ohledně věčnosti? Nikdo na světě neví, jak to vypadá v nebi; jedině ten, který odtud sestoupil – Boží Syn.“

Mojžíš kdysi na poušti pověsil na kůl bronzového hada a každý, kdo uvěřil a vzhlédl k němu, byl uzdraven z uštknutí a přežil. Stejně tak bude pověšen Boží Syn, a každý, kdo v něj uvěří, sleze hrobníkovi z lopaty a bude žít s Bohem navěky!

Bůh se totiž zamiloval do lidí. Nemohl z nich spustit oči od chvíle, kdy je stvořil. Když ho pak opustili, vydal se za nimi jako jeden z nich. Vydal se všem napospas jako Boží Syn, aby všichni mohli být spaseni. Každý, kdo mu tu lásku uvěří, může začít znovu: s ním a navěky. Bůh přece nepřišel v Synu za lidmi, aby je zatratil, ale aby je získal zpátky.

 

Parafráze biblického textu: Jan 3:1-17 ParaBible (Bible hezky česky)
Další parafrázované úryvky Knihy knih najdete na www.facebook.com/ParaBible
Foto: Tysil Lori a Wikimedia, Fritz von Uhde Christus und Nikodemus

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář