Setkání mladých Církve československé husitské

Křesťanské setkání mladých Církve československé husitské a jejich přátel přichází letos s apelem „Nevysychej!“

Je  volnou parafrází biblického verše „U Tebe je pramen života“ (Žalm 36, 10) a jak styl sloganu sám o sobě napovídá, půjde zejména o povzbuzení, že přese všechno, s čím se naše životy, instituce církví i křesťanství celosvětově potýkají, je podstatné  neztrácet napojení na Krista, který je zdrojem pro všechno. 

Výraznými programy jsou např. beseda s farářkou CČSH Světluší Košíčkovou, jejíž příběh zmapovala Paměť národa, o tom, jak v dobách komunistické totality neustala v aktivitách na podporu duchovního života mladých a v ekumenické spolupráci pořádala v Československu ilegální setkávání mládeže v duchu Taizé. 

Dalším nepřehlednutelným programem je debata o suchu v krajině, jak o důsledek nastávající klimatické změny. O této problematice a možných řešeních, která jsou na nás, přijede hovořit finalista „vodní Nobelovy ceny“ Jiří Malík. 

Mladí také budou mít na výběr ztišení ve formě meditace, navázání nových přátelství skrze speed dating, prožít koncert neuvěřitelné kapely Good work, věnovat se sportovním nebo výtvarným aktivitám, věnovat svou práci dobrovolné pomoci organizaci Motýlek či využít prostoru pro sdílení prožitků o vlastním křtu. 

Nádechem celého setkání budou ranní a večerní modlitby, bohoslužba i duchovní doprovázení, které každému nabízí možnost osobního duchovního rozhovoru. 

Sto let je výročí, které CČSH letos slaví. Stoletý věk přináší nemalé množství důvodů k radosti. Na setkání mladých tak bude velká narozeninová párty s dortem, přípitkem, darem ke sto letům a bujarým veselím, protože takové číslo stojí za opravdu velkou oslavu!

Do tématu nás vtáhne také dramatizace dne D, ve kterém byla církev před sto lety ustanovena Osmého Prvý 1920. 

Na setkání jsou zváni všichni, kdo se chtějí občerstvit tím Pramenem vody živé a vzít osobně výzvu „Nevysychej“! 

Stovka je jen jednou 😉

Irena Marková

Hradec Králové, sbor kněze Ambrože

25. – 27. září 2020

www.setkani-ccsh.cz

FB: Mladí CČSH

INSTA: setkanimladychccsh 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář