Šípek: Biskupové všech denominací se zabývají tím, jak zasáhnout svá města evangeliem

Břetislav Šípek pracuje pro evangelizační organizaci Kristus pro všechny národy, kterou založil německý letniční kazatel Reinhard Bonnke. V rozhovoru popisuje nacházející akce, které CfAN připravuje. 

Koronavirus změnil plány mnoha organizací. Do jaké míry se to podepsalo na práci CfAN. Měli jste v roce 2020 nějaké evangelizační kampaně?

Ahoj, zdravím vás z tanzanské Arushi! Jsme vděční, že Bůh je Pánem nad každou situací, včetně koronaviru. Kristus pro všechny národy, jako evangelizační organizace, se zaměřuje primárně na evangelizace v Africe. V roce 2020 jsme plánovali tři evangelizační kampaně v západní Africe – v Nigérii a operace Dekapolis ve východní Africe.

První evangelizace v nigérijském Warri proběhla od 13.-16. února dle plánu, i když to v jednu chvíli vypadalo tak, že se náš tým vůbec do Warri nedostane – udeřila tehdy nezvykle silná prašná bouře zvaná Harmattan, která snížila viditelnost téměř na nulu, takže všechny hlavní aerolinky do odvolání zastavily veškerý provoz.

Daniel Kolenda tehdy líčil, jak se několik dní snažili dostat na místo konání evangelizace: „Náš tým se nevzdává a odmítá odjet domů. Tlačíme se vpřed, let za letem, spíme na podlahách letišť, stojíme ve frontách na lety, jen abychom se dozvěděli, že byly zrušeny. Když všechno selhalo, rozhodli jsme se nakonec využít služeb malých místních přepravců a za příšerných podmínek riskovat vlastní bezpečnost, jen abychom se dostali na místo kampaně.“

Toto je přesné nastavení naší misijní organizace, nevzdáváme se! Ať přijde písečná bouře nebo koronavirus, jdeme dál – nejde to dveřmi, půjdeme oknem, nebo střechou. Uděláme cokoliv, jen abychom viděli ztracené, jak přicházejí před Boží trůn.

Další evangelizační kampaně plánujeme na listopad v Tanzanii a prosinec v Nigérii – budeme moc vděčni za vaše modlitby!

Aktivně jste se zapojili do kampaně s názvem Operace Dekapolis. Můžete přiblížit plán této akce?

Operace Dekapolis je unikátní způsob evangelizačních kampaní, který jako vizi přijal Daniel Kolenda. Dekapolis znamená deset měst a Operace Dekapolis znamená deset velkých evangelizací během dvou týdnů. Jde o zasažení celých oblastí evangeliem.

V tuto chvíli připravujeme pět paralelních evangelizací, které se budou konat v pěti městech severní Tanzanie. Celá operace Dekapolis je součástí naší vize dvojité sklizně – kdy věříme, že v příští dekádě uvidíme 150 milionů spasených.

V těchto dnech jste měl v souvislosti nadcházející kampaní setkání s více africkými představiteli církví. Čeho přesně se tyto schůzky týkaly?

Ano, poslední čtyři týdny trávím velmi intenzivní prací a cestováním po severní Tanzanii. První týden jsme projížděli vytipovaná města. Klíčové u každé evangelizační kampaně je jednota místních církví. Místní pastoři a biskupové jsou pro nás nedílnou součástí příprav – my přichází jako evangelisté, ale je to na místních církvích, aby se postaraly o spasené, a aby lidi vyzbrojily a učinily z nich učedníky.

Všechna naše setkání se týkala navazování spolupráce s místními církvemi. Bylo velmi povzbudivé vidět biskupy všech možných denominací – velmi vytížené Boží muže – jak sedí a neřeší otázky rozdílů v učení, ale zabývají se tím, jak zasáhnout své město evangeliem.

Nyní pracujete k Africe jako vedoucí Operace Dekapolis. Jak jste se dostal do blízkosti Reinharda Bonnke a začal svoji službu v CfaN?

Reinharda Bonnkeho jsem znal již jako mladý muž, jeho vize o krví obmyté Africe pro nás byla vždy obrovskou inspirací. V roce 2002 Reinhard se svým týmem navštívil v Praze konferenci KMS. Tehdy jsem měl tu čest se o Reinharda a jeho tým postarat a trávit s ním čas. V jednu chvíli během svého kázání řekl: „Jestli chcete opravdu poznat CfaN v akci, přijeďte do Afriky.“ Nesměle jsem se ho na tuto nabídku zeptal a domluvili jsme se, že se do Afriky přijedu podívat.

Spolu s manželkou jsme v roce 2003 odletěli do Afriky a jeli na samý konec světa, abychom viděli statisíce lidí, jak přicházejí ke Kristu a zažívají úžasná uzdravení. Od té doby jsme začali úzce spolupracovat s CfaN – a po 17 letech jsme nadšeni, že vize o Africe obmyté Ježíšovou krví se více a více naplňuje.

Zdá se, že Daniel Kolenda se dobře zhostil své pozice. Kde vidíte podobnost a v čem se naopak lišíte od Bonnkeho?

Předání vedení z jedné generace na druhou je vždy plné výzev. My si nesmírně vážíme toho, že Reinhard chápal, že vize, kterou mu Bůh dal, není ještě naplněna a je potřeba, aby do ní vstoupila nová generace. Trvalo několik let, kdy vybíral nástupce a pak deset let, kdy Daniel vstupoval do vedení celé organizace. Je pro nás nesmírnou ctí s ním spolupracovat. Osobně jsme nadšeni, že Reinhardova vize se násobí, Daniel žije a dýchá pro spasení Afriky. Nádherné je, že Bůh Danielovi ukazuje způsoby a metody, jak vše násobit – za posledního půl roku Daniel a celý CfaN tým vyškolil 55 studentů – nových evangelistů, kteří se nyní zapojují do vize CfaN, nebo pokračují ve svých evangelizačních aktivitách.

Připravujete nějaké evangelizační aktivity i v Evropě?

Evropu máme na srdci a pravidelně se za ni modlíme. Tento rok jsme měli naplánovaných několik aktivit v Evropě – dokonce i v české Ostravě, ale vnímáme, že je čas pro Afriku – velká většina našich aktivit byla a vždy bude v Africe. Na Evropu nezapomínáme a modlíme se za Boží načasování pro další evangelizační tažení.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Michal Nosál Datum: 8. září 2020 Foto: Břetislav Šípek

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář