Služba “Setkání s Ježíšem” slaví rok od prvního setkání

Bude tomu rok, kdy – z Boží milosti – v ČR začala spolupráce s pastorem Markem Hemansem z Austrálie, který má na srdci zjevovat realitu Božího království tak, jak o ni čteme v Novém zákoně. Na jeho setkáních působí značná Boží přítomnost a moc, která se projevuje v mnohých zázračných uzdravení a osvobození ke slávě jména Ježíše Krista. Zatím se konala již čtyři online setkání s českým překladem, na kterých bylo dohromady více jak 1000 lidí z ČR a Slovenska. Služba je kompletně zdarma.

Součástí služby “Setkání s Ježíšem” však nejsou jen modlitby pastora Marka, ale také chvály, vydávání svědectví a biblická poselství se zaměřením na odklon od hříchu k živému Kristu a svatému životu s Ním. Mnozí tak poprvé zakouší Boží dotyky, někteří přijímají spasení či křest Duchem Svatým – to vše přes moderní technologie, vždyť Bůh není omezen časem ani prostorem. Důležitou součástí služby jsou i modlitební místnosti se zkušenými modlitebníky. Díky těmto místnostem lze garantovat, že každý účastník dostane osobní modlitbu za své potřeby.

Máme za to, že o službě nejlépe vypovídají zpětné reakce návštěvníků. Také vás zveme k návštěvě a odběru YouTube kanálu, kde pravidelně přibývají videa zázračných uzdravení, osvobození i biblických poselství s českými titulky.

Jednoho ze setkání se zúčastnila i 87-letá paní Marie, kterou Ježíš uzdravil z bolestí a především ze silné inkontinence! Její dcera Hana i po půl roce dosvědčila trvající uzdravení své maminky. Na celé video se můžete podívat zde.

Další online setkání s českým překladem proběhne v sobotu 17. 7. 2021 přes aplikaci Zoom, kterou lze zdarma nainstalovat na PC, mobil i tablet. Kromě týmu zahraničních služebníků budou na setkání připojení pouze lidé z ČR a Slovenska. Novinkou bude i několik desítek lidí fyzicky přítomných v sále v australském Sydney, odkud se bude setkání vysílat. Na setkání jste srdečně zváni, zde je registrace.

Služba je kompletně zdarma jako dar pastora Marka českému národu. V rámci setkání je dobrovolná sbírka, která je ze 100% využita na šíření evangelia v České republice.

2 Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář