Spolek chce propagovat dílo kněze a vědce Teilharda de Chardin

Praha – Vydat v češtině překlady francouzského filozofa, kněze a přírodovědce Pierra Teilharda de Chardin (1881 až 1955) je cílem právě založeného spolku. Jezuita, na jehož myšlenky navázala řada myslitelů, ve svém díle předložil originální syntézu biblické představy o stvoření světa a poznatků moderní vědy o evoluci. V češtině jsou k dispozici zatím jen čtyři z celkových 13 svazků sebraných spisů a několik esejů, sdělila ČTK za nový spolek Františka Jirousová.

Záměrem spolku je podle ní propojit co nejvíce obdivovatelů Teilhardova díla, aby se mohli společně podílet na vydávání textů. Ty bude vydávat nakladatelství Malvern. Jako první svazek by měly vyjít Teilhardovy dopisy z první světové války, adresované jeho sestřenici Marguerite.

Původ Teilhardova myšlení hledají jeho příznivci v jeho válečné zkušenosti. Protože jako kněz nesměl bojovat, účastnil se celé války jako nosič raněných. Ve chvílích mezi bitvami psal v zákopech dopisy, deník a své první filozoficko-náboženské eseje. Zde se také poprvé vynořila jeho vize evolučního vesmíru postupujícího ke sjednocení do jediného celku. Cílem tohoto procesu je podle Teilharda propojení všech elementů na evoluci zúčastněných kolem jediného aktivního středu, jímž je bůh.

Spolek pro šíření díla Pierra Teilharda de Chardin chce přeložit a vydat jeho dosud česky nepublikované texty. Zcela neznámé zůstávají kromě zbývajících svazků sebraných spisů také Teilhardovy dopisy, často dobrodružná líčení jeho přírodovědných výprav a výzkumů i velmi osobní sdělení, včetně mystických zážitků a vizí. Této korespondence je kolem 20 svazků. Český čtenář nemá často přístup ani k původním textům. Z toho důvodu otevře spolek také knihovnu Teilharda de Chardin na jihočeském statku v Prostředním Vydří. Spolek bude spolupracovat s American Teilhard Association, pořádat semináře a setkání.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

Autor: ČTK  Datum: 20. ledna 2020  Foto: Wikipedie – Teilhard de Chardin

Tags: ,

2 Komentáře

  1. Vesmír a lidstvo od T. de Chardina jsem četl brzy po jeho přeložení Janem Sokolem r. 1990. Je to další z pokusů, nebo vlastně jeden z prvních pokusů, jak smířit biblickou zvěst s materialistickou vědou. Vycházel z tehdejšího stavu poznání ještě před objevem DNA a předkládal spíše mystické vize o tom, jak každá součást přírody – od kamene, přes prvoky, rostliny až k lidstvu, je obdarována nějakým kouskem sebeorganizační schopnosti, které potom vyvrcholí syntézou do bodu Omega, kdy bude Bůh všechno ve všem. Byl pokládán za skvělého paleontologa, přitom však věřil pravosti piltdownského padělku. A podobných překonaných představ bychom našli více.
    Pak je zde ovšem problém teologický, neboť dochází k popření historicity Adama a Evy, prvotního hříchu a tím i potřeby Krista jako osobního Spasitele. Od křesťanství se dostáváme k panteismu New Age. V tomto bodě u nás na něj nejvíce navazuje Marek Orko Vácha, kterého si jinak velmi vážím pro jeho znalosti biologie a její aplikace v přednáškách o etice.

    Odpověď
  2. Františka Jirousová

    Komentář pana Mirka není založen na znalosti Teilhardova díla. Jen pár poznámek: Teilhard nevěřil pravosti piltdownského padělku, naopak, když byl padělek odhalen, gratuloval vědci (K. Oakley), který podvod odhalil a psal, proč objevu sám nevěřil. – Že je každá součást přírody obdarována sebeorganizační schopností není „mystickou vizí“ ale jedním z nejprogresivnějších směrů současné přírodovědy, teorie chaosu a dalších teorií založených na poznatcích nerovnovážné termodynamiky. – Teilhard v žádném případě nepopírá Krista jako osobního spasitele, naopak, toto je jeden z hlavních motivů jeho díla, o Kristu jako osobním spasiteli mluví na stovkách stran svých textů!! – Prvotní hřích reinterpretuje v rámci evoluce, nepopírá ho, naopak ho velmi zajímavě rozvádí. – Toto všechno lze doložit na základě četby jeho díla. Já jsem se o to pokusila ve své dizertační práci „Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin“, vyjde na podzim. – Všechny tyto námitky jsou opakované donekonečna, ale opravdu téměř nijak nevycházejí z Teilhardova díla. Česká společnost Teilharda de Chardin se snaží o zpřístupnění jeho textů právě proto, aby konečně mohla začít fundované debata.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář