SRC: Emeritní papež Benedikt XVI. zanechává odkaz ekumenického dialogu

Úřadující generální tajemník Světové rady církví (SRC) v souvislosti s oznámením Svatého stolce o úmrtí emeritního papeže Benedikta XVI. vyjádřil hluboký smutek. 

„Jménem Světové rady církví vyjadřuji nejhlubší soustrast s úmrtím emeritního papeže Benedikta XVI. Byl to první papež, který pocházel ze země, z Německa, kde byl poměr protestantů a katolíků zhruba stejný, a ze země, která byla v 16. století v samém centru reformace.“

SOUVISEJÍCÍPodle Halíka byl Ratzinger jedním z nejvýznamnějších katolických intelektuálů 20. století

Benedikt XVI. byl také prvním papežem, který patřil do výboru Světové rady církví jako jeden z katolických členů její komise pro víru a řád.

Během krátké doby poté, co se Benedikt stal papežem, byly smeteny ze stolu dlouholeté stížnosti, které bránily setkávání komise pro katolicko-pravoslavný dialog.

Do roku 2007 komise vypracovala „Ravennskou deklaraci“ jako první krok k překonání tisíciletého sporu o roli papežství.

Zajímavé je, že několik klíčových osob v tomto procesu bylo členy komise SRC pro víru a řád.

„Stejnou odvahu prokázal i ve svém vedení, ve svých spisech a výrocích,“ řekl Sauca.

„V jednotném ekumenickém hnutí neustále potvrzoval jako nezvratné hluboké zapojení římskokatolické církve do ekumenismu, zejména v reakci na náročné otázky úlohy a postavení církve ve světě.“

Ke kondolenci se připojil i moderátor ústředního výboru SRC, biskup Heinrich Bedford-Strohm.  „Sdílím s papežem Františkem a s celou církví upřímnou soustrast nad úmrtím emeritního papeže Benedikta XVI. Když jsem sledoval jeho život, často jsem myslel na slova, která pronesl 16. dubna 2012 v den svých 85. narozenin  v paulánské kapli ve Vatikánu. Spolu s bavorskou delegací jsem měl tu čest se této malé a velmi osobní bohoslužby zúčastnit.“

Tehdy emeritní papež Benedikt XVI. prohlásil: „Nyní stojím před poslední kapitolou svého života a nevím, co mě čeká. Vím však, že Boží světlo existuje, že je Vzkříšený, že jeho světlo je silnější než jakákoli temnota, že Boží dobrota je silnější než jakékoli zlo na tomto světě.“

Bedford-Strohm se nad těmito slovy zamyslel: „Pravděpodobně se neodvažoval pomyslet na to, že bude žít ještě celých deset let. Jsem si však jistý, že nyní prožívá pravdivost těchto tehdy vyřčených slov.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 1. ledna 2023 Foto: Wikipedie – emeritní papež

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář