Procházej: bázeň

Tento článek píšu na přání, ale píšu ho rád, protože téma Boží bázně hodně promýšlím. Je totiž nesmírně důležitá a pokud nám…

Žalm 33:8 ... Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v Jeho bázni! ​ Ve svém Malém katechismu z roku 1529 vysvětluje Martin…