Procházej: chvály

Připravujeme cestu  Jsem Pánu Ježíši vděčná za evangelium, které jsem přijala před 35 lety. Bůh mě přijal za svou dceru. V kombinaci…

Žalmy 150:3-6 ... Chvalte Boha zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,…