Procházej: manželství

Když jsem předminulou středu na „Křesťanu dnes“ a pak ve čtvrtek na svém webu publikoval článek „Modlit se s muslimem?“, tušil jsem, že…

Proč nám Bůh odpírá dobré věci, když jsme jeho děti? Tato otázka je starší než samotný Žalm 73. A dnes ji klade…