Procházej: milost

Titovi 2:11-14 ... Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských…

Vzdělávací odbor Církve bratrské připravil dokument pojednávající o tématu milosti. Autoři připomínají, že pro křesťany je důležité si připomínat „drahocennou Boží milost.“…

Možno sa vám vo všetkom darí. Žiadna kríza. Žiadne konflikty, o ktorých by sme hovorili. Všetko ide hladko. A potom z ničoho nič — príde…