Laciná, nebo drahocenná milost?

Vzdělávací odbor Církve bratrské připravil dokument pojednávající o tématu milosti. Autoři připomínají, že pro křesťany je důležité si připomínat „drahocennou Boží milost.“

„Lacinou milost jakožto „smrtelného nepřítele naší církve“ popsal bezmála před sto lety Dietrich Bonhoeffer v knize Následování. Hned na první stránce diagnostikuje, že „laciná milost je milost pod cenou (…) milost bez hodnoty a bez nákladů,““ píše se v dokumentu zveřejněném na stránce denominace.

Bonhoeffer dále vysvětluje, že laciná milost je „kázání o odpuštění bez pokání, je to křest bez sborové kázně, večeře Páně bez vyznání hříchů, rozhřešení bez osobní zpovědi, milost bez následování, milost bez kříže, milost bez živého, vtěleného Ježíše Krista.“

Německý evangelický teolog podle studie reaguje na „zlidovělé křesťanství své doby, na církev, která udržuje náboženský provoz, ale spíše než na Krista sází na kulturní úroveň nebo národnostní původ.“ „Ani my tu však nesmíme přeslechnout varování, např. před sebejistotou znalců zdravé doktríny nebo majitelů správných „duchovních životopisů“ a „církevních rodokmenů“ – jako by to vše mohlo nahradit zápas víry, Bibli, Krista samotného,“ uvádí se dále.

Boží láska vede křesťany k následování Kristova příkladu, aby byli schopni žít pro lidi kolem sebe. V příspěvku se připomíná oběť Ježíše Krista na kříži, který je vyjádřením Boží lásky.

„Případ proroka Jonáše – který věděl o velkorysé Boží lásce, ale nepřál ji druhým – je nám varováním. Ale také povzbuzením: že totiž Boží milost je právě milostí, že takříkajíc ze své podstaty jistě není laciná, zato však zdarma,“ konstatuje Vzdělávací odbor Církve bratrské.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 8. července 2021 Foto: YouTube – ilustrační

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář