Procházej: modlitba

ČASŤ: PRVÉ MILÉNIUM PO NARODENÍ JEŽIŠA KRISTA Vzhľadom na udalosti predošlého týždňa sa učeníci vrátili do Jeruzalema, kde „všetci jednomyseľne zotrvávali na…