Procházej: pokání

Jóel 2:12-13 ... Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte…

Na pandemii, kterou prožíváme, je něco zvláštního. Chová se nevyzpytatelně. V její první části na tom byla západní Evropa hůře než východní. Teď…