Procházej: Pronásledování křesťanů

Lukáš 22:35-38 ... Řekl jim: „Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?“ Oni mu odpověděli:…