Procházej: Pronásledování křesťanů

Milí přátelé, častokrát dnes reptáme a stěžujeme si… Když jsem ale poprvé slyšel příběhy o pronásledování křesťanů za dob komunistického režimu v…