Procházej: šária

Muslimové i křesťané společně odsuzují krutý čin a apelují na úřady státu Sokoto, aby zjistily příčiny a pokusily se zachovat v zemi…