Procházej: Stalin

Pod tímto názvem publikoval svou novou knihu prof. Ivan Foletti, česko-švýcarský historik umění, který přednáší na Masarykově univerzitě v Brně. Autor se ve…

„Demokratický národ byl prostředkováním zprostředkování, protože vázal jednotu na souhlas. Jak budeme žít bez tohoto zprostředkování?“ Pierre Manent Generál Elliot Roosevelt, syn…