Procházej: sv. Ludmila

„Když pak nastal večer… náčelníci vrahů Tunna a Gomon s několika málo muži, vyrazivše dveře, vnikli s divokým pokřikem do ložnice, kde služebnice Boží…