Procházej: Ukrajina

Na křesťanském serveru by, podle mne, neměla být převaha politiky. Věci Božího království a spásy jsou důležitější než politika. Ovšem i politika…

Při nedělní modlitbě vyjádřil papež František znepokojení nad zvýšenou vojenskou aktivitou na východní Ukrajině. Naléhavě vybídl ke zvýšení úsilí o nastolení míru. …