Procházej: Vánoce

Když žijete řadu let v menším městě, má to mnoho výhod. Jistěže i nevýhod. Ale z těch výhod se raduji! Tak třeba zahájení adventu.…

Mudrcové z východu poznali Spasitele podle světelného znamení. Věděli o něm jen to, co pravila dávná proroctví a co spočítali astronomové. Zvláštní…