Procházej: Venezuela

Venezuela - Církev v této latinskomarické zemi se vyslovila za uspořádání nových voleb. „Situace je velmi kritická a napětí značné,“ říká generální představený…

Caracas - Církve nabízejí praktickou a psychologickou pomoc lidem prchajícím kvůli politickým a ekonomickým problémům ve Venezuele. Organizace Tearfund uvedla, že partnerské církve…