Procházej: Zvolenský

Pár slov k „zmene“ spôsobu financovania cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Nový zákon o financovaní cirkví a náboženských spoločností, ktorý nahradí komunistický zákon 218/1949, sa…