Tento týden z křesťanské historie: umírá otec křesťanské ortodoxie, metodisté povolují svěcení žen

V průběhu dlouhé historie křesťanství se odehrálo mnoho událostí, které se natrvalo zapsaly do dějin církve. Portál Christian Post přináší ty nejdůležitější milníky, které připomínají výročí, tragédie ale i úžasná vítězství.

Následující příběhy se odehrály v týdnu mezi 2. a 8. květnem. Článek zahrnuje smrt jedné z nejdůležitějších osobností prvotní církve, které někteří říkají „otec církevní ortodoxie“, ohlédnutí za hlasováním v metodistické církvi o svěcení žen a důležitý moment v životě středověké křesťanky, která měla mít několik vizí.

Svatý Atanáš Alexandrijský umírá – 2. května 373

Atanáš patřil ve své době mezi výrazné církevní představitele rané církve a je řazen mezi církevní otce.  Pro svá teologická a apologetická díla vešel do historie jako „otec křesťanské ortodoxie“. 

SouvisejícíKdo byl Atanáš a proč byl důležitý

Tento egyptský biskup, byl známý svými intelektuálními bitvami proti falešnému učení, které tehdy ohrožovalo samotné základy křesťanské doktríny a věrně hájil církevní dogmata přijatá na Nikajském koncilu.

Jeho úsilí ho často vedlo ke střetům s vrcholným představiteli náboženské a politické moci. Což v jeho případě znamenalo, že byl nucen se stáhnout do ústraní. Kvůli svému přesvědčení často čelil hrozbě smrti.

Atanáš byl 9. května 328 zvolen alexandrijským biskupem. Jeho volba byla okamžitě důvodem ke kontroverzi. Byl věkem mladší než povoloval kánon pro převzetí funkce biskupa. Byl také terčem odpůrců Nikajského vyznání víry, kteří se snažili eliminovat závěry o tom, že Otec a Syn jsou stejné bytosti. Konstantinův syn, který vládl ve východní polovině říše, se přiklonil na stranu arianismu a také vystupoval proti Atanášovi.

Pětkrát byl vyhoštěn z města Alexandrie. Přesto zůstal neochvějný ve svém závazku k potvrzování božství Syna. Jeho nejslavnější dílo nese název O vtělení – kniha o božství Syna, ještě než přijal tělo.

Atanášovo dědictví je tedy založeno téměř výlučně na jeho hrdinném úsilí bránit božství Syna (a Ducha) proti těm, jejichž teologická reflexe tvrdila, že je to nesmysl. Pro Atanáše nebylo toto téma pouhým abstraktním uvažováním, ale dospěl k němu pouhým čtením Božího slova.

Metodistická církev hlasuje o tom, zda umožnit ženám kněžskou službu – 4. května 1956

Tento týden si připomínáme výročí, kdy metodistická církev si odhlasovala, aby také ženy mohly být vysvěceny do duchovenské služby. K tomuto důležitému milníku v tradiční protestantské církve založené ve Velké Británii Johnem Wesleyem, došlo na generální konferenci v Minneapolis v Minnesotě.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Ženy sloužily v omezených pastoračních rolích od začátku metodismu v 18. století. Toto rozhodnutí však znamenalo, že ženy měly poprvé oficiálně stejné postavení jako muži.

„Hlasování o svěcení žen z roku 1956 otevřelo dveře, kterými nadále procházejí,“ napsal v roce 2015 historik Connor S. Kenaston. Podle statistik zveřejněných Generální radou Sjednocené metodistické církve „došlo k dramatickému nárůstu počtu duchovních, kteří slouží v církvi. “

Středověká mystička dostává 15 vizí – 8. května 1373

Tento týden si také připomínáme událost, kdy v roce 1373 měla mít středověká mystička Juliana z Norwiche během několika hodin 15 vizí.

Anglická poustevníčka, která je autorkou knihy Zjevení božské lásky, měla údajně mít silný duchovní zážitek. Podle záznamů z vlastních jejich spisů měla v čase od 4 do 9 hodiny prvních 15 vidění. K poslední zjevení mělo dojít během večera následujícího dne.   

„Byla tato zjevení od Boha?“ Podle Chrisianity Today se měla týkat klíčových doktrín křesťanské víry jako je téma Trojice nebo, že tou nejvyšší ctností je láska, či to, že spasení přichází skrze Krista.

„Na druhé straně šokovala své současníky tvrzením o Kristu jako o matce. Zmatená hříchem a peklem popřela Boží soud a dospěla k závěru, že ‚všechno bude v pořádku, že všechny duše budou nakonec spaseny.“

Výklady jejích vizí měly obsahovat také další teologické nesrovnalosti. Julianiny texty však představují rozkvět anglické středověké mystiky.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 8. května 2021 Foto: Wikipedie – Atanáš Alexandrijský

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář