TheRivers: Proč sloužit ve shromáždění?

Sbor je místem, kde… chodím, mám své přátele; kde se cítím dobře nebo možná i místem, kde musím chodit a to či ono tam zase „nemusím”. Nevím, jak je to s tebou. Možná máš svou vlastní kategorii a odpověď, proč chodíš do nějakého sboru/farnosti/shromáždění. Chci ti však říct, že církev a jednotlivé sbory jsou místa, kam chodí Bůh a kde se On na prvním místě setkává s námi a my s ním. A jsou také prostorem, kde se můžeme učit sloužit jedni druhým. Proč to nebrat právě z této strany? Proč tedy máme sloužit ve shromáždění?

  1. Protože chceme sloužit sobě samým

Je to v nás daleko více, než si myslíme. Kolikrát jsme si v životě řekli: „Mám svůj sen a za ním půjdu”, nebo „Chci si to tady užít.” Tato a podobná slova a myšlenky nás usvědčují a dokazují nám, jak jsme sebestřední a jak se máme rádi „až“ na prvním místě. Jestli služba, pak proto, abych já sám z toho něco měl. Nějaký prospěch nebo přinejmenším dobrý pocit. Jenže takové smýšlení nás nepřivede k tomu, abychom se stali chválou Bohu a požehnáním jiným.

Galatským 5:13: „Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.“

  1. Protože chceme sloužit sboru

Je přece tolik práce a tolik věcí, které je třeba ve sboru zastat. Možnosti služby v každém společenství křesťanů dalece převyšují lidské zdroje. Jednoduše řečeno: poptávka převyšuje nabídku. A tak prosíme a oslovujeme jiné. Nebo jsme sami prošeni a osloveni ke službě. To je dobře. Tak to má být, protože sami nevidíme šíři možné pomoci. Jsme v tom krátkozrací a sem tam nám někdo musí pomoct, výzvy musí přicházet z různých stran.

A pak si řekneme: „Dobře, tak já to zkusím.” A začneme sloužit. Sloužit sboru. A zjistíme, že to není lehké a třeba hodně odříkání a věrnosti a vděčnosti je jako šafránu. A pak přichází buď únava a vyčerpání nebo pocit přehnané důležitosti, že beze mne se to tady neobejde a já jsem tady absolutně nezbytný.

 

Filipským 2:3-4: „V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.“

Níže je malý návod, jak do toho jít jinak:

Jestliže chci…                       Pak musím…

Zachránit svůj život                Ztratit svůj život            Lk 9,24-26

Být povýšen                           Pokořit se                     Jk 4,7.10

Být první                                 Být poslední                Mt 19,30

Být v čele                               Sloužit                          Lk. 22,26-27

Být silný                                 Být slabý                      2 Kor. 11,30

Zdědit Boží království            Být chudý duchem       Mt 5,3

Být největší                            Být služebníkem          Mt 20,20-22;26-27

 

Chceš takto sloužit ve svém shromáždění?

 

Autor: Jiří Chodura Zdroj: TheRivers.cz Foto: Unsplash 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář