U mužů závislých na pornografii je menší pravděpodobnost, že se ožení, tvrdí studie

Studie provedená deníkem Sexuality & Culture tvrdí, že mladí muži, kteří v nadměrné míře sledují pornografii, vykazují nižší pravděpodobnost, že se ožení.

Avšak opak nebyl pravdou – na dívky se tento princip nevztahoval, řekli tvůrci studie Samuel L. Perry z oddělení sociologie na Univerzitě v Oklahomě a Kyle C. Longest z oddělení sociologie na Furman University.

Ba co víc, věrnost náboženským naukám neměla na zvyk mladých mužů sledovat pornografii žádný vliv. Autoři během výzkumu a analýzy pracovali s hypotézou, že „vyšší míra sledovaní pornografie bude spjata s nižší pravděpodobností se vstupem do manželství ve stádiu rané dospělosti.“ Zjistili, že nebyla „ve svém jádru podpořena“, ale že hlavním důvodem byl rozdíl pohlaví. U mužů, kteří sledovali pornografii v častých frekvencích „byla skutečně nižší pravděpodobnost, že byli ženatí“ než u těch, kteří ji tolik nekonzumovali.

„Užívání pornografie ženami však nebylo statisticky významné ve vztahu k pravděpodobnosti k jejich potenciálnímu manželství,“ dodává studie. Výzkumní pracovníci byli překvapeni zjištěním, že vztah k náboženství nepomohl.

„Navzdory našim očekáváním, ani náboženská oddanost neumírnila souvislost mezi častým konzumováním pornografie a vstupem do manželství pro muže ani ženy,“ pokračuje shrnutí.

„U mladých dospělých mužů to vypadá, že sledování pornografických materiálů je spojeno s nižší pravděpodobností se vstupem do manželství nezávislé na jejich náboženskosti.“

Perry and Longest poukázali na skutečnost, že sledování pornografie se mezi mladými Američany stále více šíří. Vysvětlili, že řada studií byla prováděna na lidech v manželském svazku, ale jejich je první, která „obšírně zkoumá, zda má užívání pornografie spojitost s rozhodnutím mladých Američanů vstoupit do manželství.“

Autoři tvrdí, že z této studie může být vyvozen závěr, že mladí dospělí muži, nezávisle na síle jejich náboženského přesvědčení, vykazují nižší pravděpodobnost vstupu do manželství, jestliže se pravidelně sytí pornografií.

Důvodem, proč se tentýž princip nevztahoval i na ženy, je ten, že pouze malý počet žen přiznal časté sledování pornografie.

„Teoreticky jsme tento závěr očekávali, protože jiné studie týkající se žen sledujících pornografii potvrdily, že jsou k jejímu užívání náchylnější než muži, jsou-li už v závazném vztahu, nikoliv tedy izolovaně nebo jako alternativu k romantickému vztahu, k čemuž mají naopak tendenci muži,“ tvrdí.

„Zajímavý závěr výzkumů však byl, že spojitost mezi užíváním pornografie a manželstvím v průběhu rané dospělosti nebyla pro muže přímá. Přestože byl nalezen důkaz pro rozdíly ve vstupu do manželství mezi častými konzumenty a těmi umírněnými, neexistovaly žádné markantní rozdíly mezi častými konzumenty a těmi, kteří pornografii nesledují vůbec.“

Výsledky naznačují, že mladí muži, kteří nesledují pornografii, mohou být „stále naivní a bez závazků v oblasti romantických vztahů,“ jelikož bylo „pro mladé muže výjimečné, aby nebyli vystaveni pornografii.“

Některými experty bylo užívání pornografie mladým muži odsuzováno, jak uvedli pro výzkum organizace General Social Survey, která v listopadu dokumentovala „útlum“ sexu v Americe.

Charles Fain Lehman z Washington Free Beacon minulý měsíc argumentoval prostřednictvím svého příspěvku, že „Američané evidentně hromadně přešli ze sexuálně aktivní skupiny – manželství – do té méně sexuální – zůstávají svobodnými. Každá zmínka o sexuálním útlumu musí brát v potaz stagnaci manželství.“

Kate Julian z deníku The Atlantic dodala, že existuje celá řada důvodů, proč je úplná absence sexu častější než v předchozích letech – jedním z nich je, podle ní, snadný přístup k online pornografii

„Možná adolescenti nejsou těmi hormony posedlí maniaci, které z nich občas děláme. Možná je lidský sexuální pud slabší, než jsme se domnívali, a dá se jednodušeji zadržovat,“ prohlásila.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi podílet?

 

Tomáš Zálešák  Zdroj: The Chrisian Post Foto: PxHere 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář