Už jste slyšeli o RPM v České republice?

RPM je zkratka anglického názvu RESURRECTION POWER MINISTRIES (Služba moci vzkříšení).

Jsme evangelizačně misijní služba, takže konference, které pořádáme, si kladou za cíl šířit dobrou zvěst evangelia.

Bible nás učí, že jsme chrámem Ducha svatého. Také nám slibuje, že mnoho nadpřirozených jevů bude provázet ty, kteří Pánovi patří a slouží mu. Proto se snažíme na konferencích sdílet tuto Boží moc, aby lidé mohli být uzdravováni, osvobozováni, a aby byly napraveny různé oblasti jejich životů.

Mnozí ti, kteří jsou devastováni hříchem mají příležitost se setkat s Kristem, zažít odpuštění a měnit svůj destruktivní životní styl.

Nevěřící lidé na konferencích mohou zažít živého Boha a začít uvažovat o vstoupení do smlouvys Ním. Věřící jsou povzbuzeni a vyučováni, aby sami byli schopni autenticky žít život Božích dětí v moci.

Pán konal na konferencích už v minulosti velmi silně. Zažívali jsme společně mocnou Boží přítomnost, viděli uzdravené lidi, změněné životy, slyšeli prorocká slova.

Tyto konference doporučujeme všem, věřícím i nevěřícím, hledajícím i skeptikům.

Chceme vidět mnohé nové duše zachráněné pro věčnost. Chcete se přidat k nám?

Pro více informací ohledně akcí se podívejte na naši FB stránku:

Resurrection Power Ministries | Facebook

Máte-li zájem zúčastnit se některé z akcí, zaregistrujte se zdarma na tomto odkazu:

https://www.theresurrectionpower.org/cz/event/registration

V den konání události Vám pak bude zaslán Zoom link pro přihlášení.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář