V Jeruzalémě u Západní zdi byla objevena starověká pečeť z judského království

JERUZALÉM – V bezprostřední blízkosti Západní zdi byla nalezena pečeť, jejíž stáří archeologové odhadují na 2600 let (7. stol. př. n. l.). Centimetrový kousek keramiky nepůsobí na první pohled zajímavě. Nese však hebrejský nápis: „Adenjahu, ašer al ha-bajit“ – tedy přibližně „Adenjahu, který odpovídá za dům“.

Jde o označení jednoho z nejvyšších královských úředníků, známé z různých míst Bible. Z Bible známe i jméno Adenjahu (česky překládáno jako Adonijáš). Z toho však nelze ukvapeně dovozovat, že by pečeť patřila přímo lévijci ve službách krále Jošafata (Chr 2,17). Pečeť našel dobrovolník, prosévající odpadní materiál, vykopaný v roce 2013 u paty Západní zdi při Robinsonově oblouku.

„Je to vůbec poprvé, co byla v Jeruzalémě v rámci archeologických vykopávek objevena pečeť tohoto typu. Tuto pečeť užíval představený vysokých úředníků královského domu [domem se tedy nemíní Chrám] v době judského království. Bezpochyby lze tedy mluvit o nálezu mimořádného významu,“ řekl k tomu archeolog Eli Šukron. Ten vedl vykopávky u základů Západní zdi při severní části Davidova města, během kterých byl materiál získán.

Pročišťování a zkoumání „odpadu“, potrvá ještě dlouho, takže se můžeme dočkat i dalších překvapení.

 

Autor: Ztis.cz  Datum: 14. září 2019  Foto: Eliyahu Yanai/City of David

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář