Vedení BJB reaguje na odchod sborů z denominace

Vedení Bratrské jednoty baptistů (BJB) reagovalo na rozhodnutí čtyř sborů opustit denominaci (psali jsme zde). Dané sbory vytýkaly sborům BJB, že opustily biblické učení a baptistickou tradici. Mezi hlavní problémy patřilo členství BJB v Ekumenické radě církví, ordinace ženy do pozice kazatele a postoj k homosexualitě.

„Přestože se zdá, že vedoucí oněch sborů část svojí kritiky směřují zvláště k některým postojům pražského sboru Na Topolce (instalovaná kazatelka, postoj k praktikované homosexualitě), je zřejmé, že odsoudili BJB jako celek, ze kterého musí pro uchování čistého svědomí před Pánem vystoupit,“ píše se v úvodu dokumentu.

Vedení BJB dále uvádí: „Toto zevšeobecňující odsuzující hodnocení našich sborů odmítáme, je pro nás velmi bolestivé a nezakládá se na pravdě. Ve vší pokoře před Pánem církve vyznáváme, že v našich sborech máme v úctě Písmo svaté a přijímáme ho jako autoritu v otázkách víry a života, jak o tom také vydávají svědectví i naše zásady a stanoviska.“

Autoři ve vyhlášení kritizují odcházející sbory za jejich „nepravdivé tvrzení, že opouštíme učení o ospravedlnění pouze z víry“ a „proč většina sborů odmítla jejich návrhy na vystoupení BJB z Ekumenické rady církví. “

Vedení církve vidí členství v ERC jako možnost spolupráce na projektech jako je vězeňská služba nebo práce nemocničních a vojenských kaplanů. „Tendence uzavírat se před jinými církvemi,“ vnímají „jako postoje nadřazenosti.“

Členové výkonného výboru se ohradili proti tvrzení o „neschopnosti zachovat čistotu církve“ týkající se ordinování ženy jako kazatelky ve sboru Na Topolce, což je rozhodnutí lokálního sboru a ne „akceptovaný stav pro drtivou většinu sborů.“

Dále se ve vyhlášení uvádí, že BJB nadále chápe manželství jako svazek muže a ženy a připomíná, že se distancují od postoje baptistického sboru Na Topolce, který „zpochybňuje hříšnost praktikované homosexuality.“

V závěru vyhlášení vedení BJB cítí bolest nad jejich odchodem a žádá dané sbory, „aby se ve své práci soustředili na své sbory, a ne na vyučování členů sborů ostatních.“

BJB přitáhla pozornost médií když odmítla od státu peníze z restitucí.  Rozšířeny jsou hlavně v USA, kde jde o největší protestantskou denominaci. Mezi nejznámější osobnosti patřil evangelista Billy Graham, který zemřel minulý rok ve věku devadesát devět let.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi podílet?

 

-mn- Foto: Wikimedia Commons

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář