Vedení ČCE navštívilo partnerskou evangelickou církev v Berlíně

Několikrát odložená cesta do Berlína se nakonec uskutečnila poslední červnový víkend jako vůbec první zahraniční výjezd synodní rady po dlouhém čase pandemie.

Hostitelkou ČCE byla evangelická církev EKBO (Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz), která územně spadá do německé metropole Berlína, Braniborska a části Saska.

Společné rozhovory se nesly kolem tématu misie a diakonie. Navzdory rozdílné velikosti obou církví (ČCE je vůči EKBO sotva desetinová) máme řadu společných témat, která se týkají především vztahu církve a veřejnosti. V čase, kdy církvím obecně ubývá členů, se mění i pohled na službu církve vůči veřejnosti – situace nás nutí vyjít ven a hledat místo, kde církev může být užitečná ve světě kolem nás. I pandemie přinesla v tomto smyslu nové výzvy.

Církev EKBO, s níž ČCE pojí padesátileté přátelství, je v mnohém zajímavou inspirací: například právě v důrazu na rozvoj komunitních forem pro lidi, kteří dosud měli a mají ke křesťanství daleko. V přístupu k misii s velkým důrazem na pluralitu a rozmanitost společnosti. Také například v otázce ekologie: sbory EKBO se zavázaly, že v krátké době zcela přejdou na obnovitelné zdroje energie. Život církve v srdci kosmopolitního Berlína zase systematicky pamatuje na přijetí menšin nebo lidí, kteří to ve většinové společnosti nemívají snadné: bohoslužby s LGBT komunitou, každodenní modlitby pro lidi ze zemí a míst, kde kde jsou pošlapávána lidská práva, nebo promyšlená sociální práce s lidmi z okraje společnosti.

Na závěr setkání navštívila česká delegace i krajanskou čtvrť Rixdorf s Komenského zahradou. Synodní senior Daniel Ženatý v místním sboru v kostele Magdalenenkirche posloužil nedělním kázáním.

Zdroj: e-cirkev.cz Datum: 15. července 2021 Foto: e-cirkev.cz

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář