Větší než v Asbury. Africká země zažívá vylití Ducha svatého 

V únoru 2023 se vylití Ducha svatého v Asbury dostalo do širšího křesťanského povědomí. Trvalo téměř dva a půl týdne a podle odhadů se ho zúčastnilo 50 000-70 000 lidí. Nyní se něco mimořádného děje i v jiné části světa. 

Zpravodajská televize CBN News informuje, že toto Boží hnutí se odehrává v Guineji Bissau. Guinea Bissau je severozápadní africká země se dvěma miliony obyvatel. Přibližně 70 % populace tvoří muslimové a v posledních letech se islám stále více prosazuje. Pouze 11,7 % lidí se hlásí ke křesťanství. 

SOUVISEJÍCÍ„Nemodlíme se za probuzení, jsme uprostřed jednoho,“ řekl Groeschel. Life.Church pokřtila rekordní počet lidí 

Nedávno uspořádala organizace World Harvest, kterou vede evangelista Jacob Ebersole, několik misijních výjezdů po celém Guineji Bissau. CBN News píše o videu na sociálních sítích, na kterém jsou tisíce mladých lidí, kteří zpívají chvály Ježíši. Křesťanské televizi se podařilo získat svědectví o tom, co se v této africké zemi odehrálo. 

Jedno z nejpozoruhodnějších svědectví se týkalo zásahu prezidenta země, který pomohl dostat aparaturu a pódium přes hranice do země. Prezident Guineje Bissau je muslim, ale významně přispěl k tomu, že se evangelizační setkání uskutečnila.

V celé severní Africe muslimové pronásledují křesťanství. Každý národ, který se řídí islámským právem (šaría), požaduje pro každého muslima, který přestoupí na křesťanství, přísné tresty, dokonce až smrt. Když však pódium organizace World Harvest uvízlo na sousední hranici, prezident Guineje Bissau osobně zařídil, aby pohraniční stráž země zajistila, že celý náklad bezpečně dorazil do hlavního města. Prezident země se následně osobně postaral o to, aby evangelizační kampaň začala včas a zúčastnil prvního večerního setkání.

SOUVISEJÍCÍ – Life.Church už 25 let zasahuje svou prací miliony křesťanů po celém světě

CBN News dále uvádí, že velká část Guineje Bissau dosud nebyla evangeliem oslovena. Tento národ spadá do tzv. okna 10/40, což je zeměpisná oblast zemí, které jsou „nejméně zasažené evangeliem“. Evangeliem nezasažený národ je takový, kde se s mnoha jeho obyvateli nikdy nikdo nepodělil o víru v Ježíše Krista.

Se současnou evangelizací v Guineji Bissau by křesťanství, které je v zemi menšinové, mohlo začít růst. Křesťané v zemi to berou velmi vážně a začínají odvážně povstávat a hlásat evangelium jako nikdy předtím. 

Jedním z příkladů je situace, kdy po prostém modlitebním setkání začaly v hlavním městě Bissau spontánně vycházet do ulic tisíce teenagerů. Hlásali evangelium a zpívali křesťanské písně od jednoho konce města na druhý. Mladí lidé v zemi jsou na misi, jejímž cílem je získat svůj národ zpět pro Krista.

První večer evangelizační kampaně měl obrovský úspěch. Ebersole řekl pro CBN News: „Prvního setkání se zúčastnil sám prezident, protože si evangelium přišly poslechnout tisíce lidí ze širokého okolí. Někteří dokonce cestovali na kánoích a člunech po rozbouřených vodách z ostrovů u pobřeží, aby se toho mohli zúčastnit. Nikdy předtím jsem nic podobného neviděl. Měli jsme tu čest být v první řadě svědky práce Ducha svatého, která se projevovala na každém kroku.“ 

„Stále jsem doslova v úžasu z toho, jak se celá věc odehrává. Bůh píše příběh a ten se nezastaví. Jedno z největších svědectví, které jsme slyšeli, bylo, že tato evangelizační kampaň posílila srdce věřících. Jedna paní řekla…něco se děje, lidé teď po celém městě vyslovují jméno Páně.“

„Večer co večer volaly na této akci pod širým nebem desetitisíce lidí k Ježíši se srdcem pokání a vírou a tento příběh pokračuje. Jen na těchto akcích bylo zdokumentováno více než 18 477 rozhodnutí pro Krista. Další tisíce se udály při každodenní evangelizaci místních křesťanů,“ řekl Jacob Ebersole pro CBN News.  

Jak pokračovala kampaň za rozšíření evangelia po celé zemi, Ebersole uvedl, že byl svědkem další nebývalé události. Stovky mladých lidí spontánně cestovaly do dalšího města na další evangelizační kampaň. Mnozí z nich neměli předem zajištěné jídlo ani ubytování, ale cítili se Pánem vedeni k tomu, aby pomohli v evangelizačním úsilí, které se shodou okolností konalo v silně muslimském městě. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 12. září 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář