Většina Britů nevěří, že Bible je relevantní pro jejich vlastní životy

Londýn – Podle nové studie menší část Britů považuje Bibli za relevantní pro jejich vlastní životy.

V průzkumu, jehož se zúčastnilo téměř 20 000 dospělých lidí, pouze 18% uvedlo, že Bible je pro ně „osobně relevantní,“ navzdory tomu, že 40% dotázaných se přihlásilo ke křesťanství.

Více než polovina (52%) respondentů souhlasila s tím, že je důležité znát Bibli, protože utváří britskou kulturu, a 61% souhlasilo s tím, že pro děti je dobré znát biblické příběhy.

Průzkum jen potvrdil rostoucí sekularizaci země, když necelá polovina (49%) uvedla, že se nehlásí k žádnému náboženství, a stejné množství uvedlo, že „určitě nebo pravděpodobně není Bůh nebo bohové,“ informuje Christian Today.

Pouze 38% obyvatel Velké Británie se domnívá, že „určitě nebo pravděpodobně existuje“ Bůh nebo bohové. Průzkum provedla organizace YouGov pro britskou biblickou společnost Bible Society.

Anketa podle Christian Today předcházela spuštění nového online zdroje informací pro vedoucí sborů s názvem Lumino, jehož cílem je pomoci kazatelům zmapovat duchovní situaci obyvatel ve vlastních komunitách.

Uživatelé budou mít přístup k cenným údajům o svém volebním obvodu, včetně počtu kostelů, náboženské příslušnosti a lidí se zájmem o Bibli.

Generální ředitel Biblické společnosti Paul Williams k výsledkům průzkumu uvedl: „Myšlenka, že lidé jsou uzavření před myšlenkami o víře je jednoduše nesprávná. Náš výzkum ukazuje, že existuje velká variabilita toho, co si lidé myslí o křesťanství a Bibli, a mnoho z nich je mnohem více otevřeno konverzaci o duchovních věcech, než se někdy předpokládá.“

„Cílem projektu Lumino, který vzešel rozsáhlého průzkumu, je poskytnout vedoucím církve nástroje k porozumění duchovního složení jejich komunit, aby si mohli být jistí, že jim budou moci předat poselství Bible,“ uvádí Biblická společnost ke stránce.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 25. ledna 2020  Foto: WIkimedia Commons – Bible

Tags: ,,,

1 Komentář

  1. Bible je Bohem nalíčená past pro ty kterým nebylo dáno . Zákon byl dán proto aby člověka usvědčoval z jeho bezbožnosti a nikoli aby vedlů kl životu . Tedy zákon byl dán proto aby zabíjel . Proto je psáno : Já však odsouzen zákonem jsem mrtev pro zákon abych živ byl pro Boha . Právě tak jste se i vy bratří moji staly mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo . Hřích je bez zákona mrtev když však přišel zákon hřích ve mě ožil a já jsem zemřel . Takto písmo svědčí že zákon je Bohem nalíčená past to proto aby hřích mohl skrze zákon vládnout . Že je zákon Bohem nalíčená past dosvědčuje písmo když praví : Římanům 5 verš 20 a 21 K tomu navíc přistoupil zákon aby se provinění rozmohlo . A kde se rozmohl hřích tam se ještě mnohem více rozhojnila milost aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista našeho pána . Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc a proto s velikou shovívavostí snášel ty kdo propadli jeho hněvu a byli určeny k záhubě . O kom zde apoštol Pavel mluví ? Mluví o židech a jejich pádu . Dále : Stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těcvh nad nimiž se smiloval a které připravil k slávě na nás které povolal nejen z židů ali i z pohanů . O kom zde apoštol Pavel mluví ? Mluví o novém izraeli který zbudoval z židů i z pohanů . Tedy pád židů byl Boží záměr to proto abychom my pohané ale také i židé mohli žít . Otázkou je co vedlo k pádu židů ? Izrael však který usiloval o spravedlnost podle zákona k cíli zákona nedospěl . Proč , Protože nevycházel z víry nýbrž ze skutků . Co tím tedy chci říct ? Chci tím říct že zákon je Bohem nalíčená past pro ty kterým nebylo dáno . Kdokoli se totiž zpoléhá na zákon odloučil se od Krista a pozbil veškeré milosti neboť tohle víra není . O zákonu je potom řečeno že z víra nevychází nýbrž praví kdo bude tyto věci činnit získá tím život . Vždyť proto židé narazili na kámen úrazu neboť vycházeli ze zákona .Tedy nevycházeli z víry jak dosvědčuje apoštol Pavel .

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář