Volba biskupa může ukončit konflikt v keňské metodistické církvi

Metodistická církev v Keni si 20. července zvolila nového předsedajícího biskupa, tři měsíce poté, co byl ten předchozí donucen opustit svou pozici. 

Jednašedesátiletý Isaiah Deye byl na 58. výroční konferenci církve v Nairobi zvolen 76 procenty hlasů, což vzbuzuje naději, že nedávné nepokoje a hrozby rozkolu skončí.

„Jsem velmi pokořen a zároveň velmi poctěn, že jsem byl zvolen předsedajícím biskupem metodistické církve v Keni a přijímám vaše rozhodnutí, že mám nastoupit do úřadu předsedajícího biskupa,“ uvedl podle Christianity Today Deye ve svém pátečním projevu po zvolení. „Slibuji, že budu vůdcem, který se bude snažit spíše sloužit, než aby mu bylo slouženo, a vzorem pro všechny duchovní i laiky.“

Biskup vedl církev v úřadě od dubna, kdy byl biskup Joseph Ntombura odvolán z funkce kvůli obvinění ze špatného nakládání s církevními prostředky a investicemi do nemocnice, letoviska a národní univerzity.

Kvůli těmto obviněním se Ntombura dostal do konfliktu s ostatními církevními představiteli. Metodistické sbory v celé zemi začaly podnikat kroky k vytvoření vlastní autonomní denominace.

Deye získal 281 hlasů, což je většina z 366 odevzdaných hlasovacích lístků. Do volebního klání se zapojili další tři kandidáti. Jeho nejbližší soupeřka Catherine Mutua získala 35 hlasů.

Deye je druhým předsedajícím biskupem z pobřežního regionu země, který zahrnuje i hlavní město regionu Mombasu. Většina církevních představitelů pocházela z Meru, regionu ve východní Keni.

SOUVISEJÍCÍKonzervativní metodisté stojí na křižovatce a řeší jak dál 

Deye uvedl, že doufá, že bude v církvi příkladem křesťanské lásky a služby, a požádal, aby se církev za ním sjednotila. „Abych uspěl, potřebuji vaši pomoc v mém úsilí o nastolení jednoty v církvi. Aby mohla jednota zapustit kořeny, musí být v církvi harmonie,“ řekl biskup.

Magazín Christianty Today píše, že začátkem tohoto měsíce Deye přivítal zpět do církve duchovní a členy, kteří byli exkomunikováni nebo církev opustili kvůli neshodám s bývalým předsedajícím biskupem.

Britská metodistická církev založila metodismus v Keni v roce 1862. V roce 1967, čtyři roky poté, co země získala nezávislost na Spojeném království, se i tato církev osamostatnila a stala se známou jako Metodistická církev Keni.

V roce 2019 měla církev osm synodů (v čele každého z nich stál biskup), 205 duchovních a 1 000 sborů s 300 000 registrovanými členy uprostřed širší metodistické komunity čítající 800 000 lidí. Sponzoruje 200 škol, nemocnici, zemědělské vzdělávací instituty, polytechnické a technické školy pro mládež, speciální školy pro tělesně postižené a odborné školy.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 2. srpna 2023 Foto: Methodist Church of Kenya – biskup Deye

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář