Vyjádření ČCE k  případu sexuálního zneužívání v  metodistické církvi

Praha – Českobratrská církev evangelická na své stránce přináší stanovisko k nedávnému incidentu.

S  lítostí jsme přijali zprávu o případu sexuálního zneužívání ze strany bývalého faráře Evangelické církve metodistické. S  uznáním a s  podporou oceňujeme přístup, který vedení ECM zvolilo. Sdílíme přesvědčení, že k  projevům sexualizovaného násilí by měla mít církev nulovou toleranci a jednat neprodleně, diskrétně a transparentně. 

Vyjadřujeme tímto plnou solidaritu ECM, neboť se domníváme, že žádná z  církví není vůči sexuálnímu násilí imunní. Tyto problémy se mohou objevit v  jakémkoliv prostředí, a to jak církevním, tak necírkevním. Proto je zásadní dostatečná prevence a vzdělávání.  Nechceme toto téma bagatelizovat, ale přistupovat k  němu s  pečlivostí a vážností, proto dlouhodobě spolupracujeme také se spolkem Někdo ti uvěří.  Zásadní pro nás je vytvářet ovzduší důvěry a otevřenosti.  

Jsme připraveni tématu sexuálního násilí (a šířeji kontextu zneužívání moci duchovní autoritou) věnovat svoji plnou pozornost a otevírat je na ekumenické úrovni. Chceme spolupracovat na tom, aby byla přijata systémová opatření, která umožní incidentům nejen předcházet, ale také je citlivě a efektivně řešit, a to zejména s  ohledem na oběti.  

Autor: Pavel Pokorný, synodní senior, zdroj: e-cirkev.cz
Datum: 18. prosince 2021, foto:  CC Search – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář